Pad tot huidige pagina

Diagnostiek

27 mei 2021

Op deze pagina's treft u alle analyses aan die het Streeklaboratorium uitvoert.

Cito bepalingen: hoe kan een monster met spoed worden ingezonden en behandeld?

Soms is het nodig een onderzoek met spoed uit te voeren. Dit vraagt om extra inspanning van het laboratorium en extra aandacht van onze artsen-microbioloog. De beoordeling of een bepaling als CITO-bepaling wordt uitgevoerd maakt u in overleg met een van onze artsen-microbioloog. U kunt te allen tijde contact met hen opnemen. Zie voor telefoonnummers de contactpagina.