Bacteriologische kweken

10 mei 2021

In het algemeen geldt dat, om de kwaliteit van de kweek te garanderen, de materialen zo snel mogelijk naar het laboratorium getransporteerd dienen te worden. Tot het tijdstip van verzenden de materialen na afname in de koelkast bij 4º C bewaren. Relevante klinische gegevens (antibioticagebruik, zwangerschap, verblijf in het buitenland etc.) vermelden op het aanvraagformulier, dit is van essentieel belang voor een juiste diagnostiek.

Let u met name op bij verzending per TNT post. In de zomer en de winterperiode kunnen brievenbussen erg heet of koud (vorst) zijn waardoor de kwaliteit van de kweek negatief beinvloed wordt (bijvoorbeeld overgroei bij warmte of afsterven van microörganismen door extreme temperaturen) waardoor het aantonen van sommige microörganismen niet meer mogelijk is. Ook verzending per TNT post in het weekend of rond feestdagen is wegens vertraging niet ideaal. De voorkeur heeft dan ook het persoonlijk afleveren van het monster bij uw huisarts, bij het prikpunt of bij het laboratorium.

Banale kweek

Urine en sputum kweek

Urine en sputum voor kweek in daarvoor bestemde steriele container afnemen. Dipslides van urines worden niet in behandeling genomen. Van sputum opgestuurd in eswab kan geen volledige diagnostiek uitgevoerd worden. Van urine en sputum wordt standaard een grampreparaat gemaakt. Uitslagen van banale kweken zijn 3 dagen na binnenkomst bekend.

Pus, huid, keel, neus, oor, oog kweken

Pussen, huid, keel, oor en ooguitstrijken direct na afname in een AMIES transportmedium of in een eswab plaatsen. Uitslagen van banale kweken zijn 3 dagen na binnenkomst bekend. Positieve kweekuitslagen van groep A streptokokken worden doorgebeld aan de inzendend arts.

Cervix kweek

Cervixuitstrijken aangevraagd op Bacteriële Vaginose (BV) afnemen met behulp van een eswab. Naast moleculair onderzoek wordt standaard ook gekweekt op groep A streptokokken en Candidaspecies. Kweek op groep B streptokokken wordt standaard uitgevoerd bij zwangeren en indien speciaal aangevraagd. Positieve kweekuitslagen van groep A streptokokken en groep B streptokokken worden doorgebeld aan de inzendend arts.

Uitslagen van banale kweken zijn 3 dagen na binnenkomst bekend.

MRSA kweek

Materiaal voor MRSA kweek direct na afname in een eswab plaatsen. Indien materialen alleen voor MRSA kweek aangevraagd worden, dit duidelijk aankruisen op het aanvraagformulier. MRSA kweek gecombineerd met banale kweek is mogelijk. Uitslagen zijn 3 dagen na binnenkomst bekend. Positieve MRSA uitslagen worden doorgebeld aan de inzendend arts.

Staphylokokken kweek

Materiaal voor kweek op Staphylococcus aureus direct na afname in een eswab plaatsen. Indien materialen alleen voor Staphylokokken kweek aangevraagd worden, dit duidelijk aankruisen op het aanvraagformulier. Uitslagen zijn 3 dagen na binnenkomst bekend.

GO-kweek

Voor een betrouwbare GO-kweek dient het materiaal op de dag van afname in een eswab op het laboratorium afgeleverd te worden. Uitstrijkjes voor microscopisch onderzoek in een daarvoor bestemde glaasjeshouder insturen.

Uitslagen zijn 3 dagen na binnenkomst bekend.

Tuberculosekweek

Materiaal voor tuberculose onderzoek (urine, sputum, faeces) in steriele container insturen (faeces in faecescontainer). Stukjes weefsel (biopten) eveneens in steriele container insturen in een weinig fysiologisch zout ter voorkoming van uitdrogen. Materialen in eswab zijn minder geschikt voor tuberculosekweek. Bloed voor tuberculosekweek dient opgestuurd te worden in een heparinebuis.

Van de materialen wordt standaard een auraminepreparaat gemaakt. De uitslag hiervan is een dag na binnenkomst bekend. Voor aanvraag van een cito-auramine dient contact opgenomen te worden met de dienstdoende arts microbioloog.

Indien directe TBC PCR gewenst is, vermeld dit dan op het aanvraagformulier. Directe TBC PCR behoort niet tot het standaard TBC onderzoek. De PCR uitslag is een dag na binnenkomst bekend. Positieve auraminepreparaten, positieve TBC PCR resultaten en positieve TBC kweken worden direct doorgebeld. Duur van een negatieve kweek is minimaal 6 weken. De definitieve negatieve kweekuitslag volgt binnen 10 weken.

Op het laboratorium wordt van alle eerste positieve TBC monsters van een patiënt een voorlopige resistentiebepaling gedaan.

De typering van tuberculosestammen en de definitieve resistentiebepaling wordt door het RIVM uitgevoerd.

Faeceskweek

Faeces dient te worden opgestuurd in een hiervoor bestemde faecescontainer, en dient zo vers mogelijk te zijn. Standaard bacterieel onderzoek van faeces bestaat uit moleculair onderzoek op Salmonella,ShigellaCampylobacter en Yersinia. Zie: Moleculaire diagnostiek Gastro-enteritis (GE) diagnostiek. Klinische gegevens zoals bezoek aan het buitenland en diarree na eten van bepaalde maaltijden zoals vis, kip of barbecue zijn belangrijk om te vermelden. Onderzoek op Shigatoxine producerende Escherichia coli (STEC) behoort niet tot het standaard gastro-enteritis-onderzoek en wordt alleen gedaan indien dit is aangekruist op het aanvraagformulier en met relevante klinische gegevens. Kweek op overige darmpathogenen zoals Clostridium difficilé, Vibrio 'smoet ook duidelijk worden aangekruist op het aanvraagformulier. Onderzoek opClostridium difficilé en bijbehorende toxines bestaat uit een PCR en indien PCR positief, een kweek. Positieve uitslagen worden doorgebeld aan de inzendend arts.

Uitslagen zijn een dag na binnenkomst bekend.

Onderzoek op gisten en schimmels uit faeces wordt op dit laboratorium niet gedaan.

Helicobacter pylori antigeen in faeces

De ELISA test voor onderzoek op Helicobacter pylori antigeen in faeces wordt dagelijks uitgevoerd. Faeces opsturen in normale faecescontainer.

Uitslagen zijn een dag na binnenkomst bekend.

Legionellakweek en Legionellasneltest

Sputum en urine zijn geschikt voor Legionella onderzoek. Onderzoek naar legionella in water wordt door het Streeklaboratorium niet uitgevoerd.

Sputum Sputum is geschikt voor legionellakweek. Vanwege de moeizame, langdurige kweek wordt echter geadviseerd bij verdenking op legionella een urine-sneltest uit te laten voeren. Sputum eventueel insturen in steriele container, niet in eswab. De kweekuitslag is 10 dagen na binnenkomst bekend. Positieve kweken worden doorgebeld aan de inzendend arts.

Urine Voor een legionella sneltest dient verse urine in een steriele container ingestuurd te worden. De uitslag is bekend op de dag van binnenkomst en wordt standaard doorgebeld naar de inzendend arts.