Malaria

Bloedonderzoek naar malaria alleen op de GGD

Het maken van een dikke druppelpreparaat behoeft speciale expertise, die niet op de prikpunten van ATAL-Medial voorhanden is. Afgenomen bloed middels venapunctie moet binnen 30 minuten verwerkt worden voor het maken van een dikke druppel.

Het Streeklaboratorium kan op doordeweekse dagen van 9:00-17:00 uur malariadiagnostiek via een vingerprik aanbieden (alleen malaria) of via een venapunctie (in het geval dat ook diagnostiek naar Dengue, Chikungunya of Zikavirus gewenst is). Het Streeklaboratorium heeft helaas niet de mogelijkheid om bloed af te nemen voor klinisch chemische bepalingen. Desgewenst dient de patiënt tweemaal bloed af te laten nemen, zowel bij een prikpunt van ATAL-Medial als vingerprikbloed op het Streeklaboratorium voor de dikke druppel.

We zijn op zoek naar verbetering in onze dienstverlening. Tot die tijd verzoeken wij u om in geval van malariadiagnostiek telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog op telefoonnummer 020-5555293. Deze zal u vragen naar klinische gegevens, reisanamnese en het gebruik van malariaprofylaxe. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van een differentiaal diagnose (inclusief diagnostiek), het maken van een inschatting van de voorspellende waarde van de test en de noodzaak om het malariaonderzoek te herhalen. Indien de arts-microbioloog op de hoogte is van de aanvraag kan de diagnostiek gecoördineerd worden en de uitslag tijdig aan u worden teruggekoppeld.