Parasitologie

10 mei 2021

Parasitologie faeces

In het algemeen geldt dat, om de kwaliteit van de faeceskweek en/of parasitologisch onderzoek te garanderen, de materialen zo snel mogelijk in hiervoor bestemde faecescontainer naar het laboratorium getransporteerd dienen te worden. Tot het tijdstip van verzenden de materialen na afname in de koelkast bij 4º C bewaren. Relevante klinische gegevens (antibioticagebruik, verblijf in het buitenland, eten van vis, kip et cetera) vermelden op het aanvraagformulier, dit kan van essentieel belang zijn voor de juiste diagnostiek. Faeces dient ingestuurd te worden in daarvoor bestemde faecescontainers. Faeceskweek en parasitologie uit faeces kan gecombineerd aangevraagd worden.

Standaard faeces diagnostiek op parasieten

Standaard faeces diagnostiek op parasieten bestaat uit moleculair onderzoek naar de meest voorkomende verwekkers : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica en Cryptosporidium parvum Zie: Moleculaire diagnostiek : Gastro-enteritis (GE) diagnostiek .

Microscopisch onderzoek op overige parasieten zoals Strongyloides en Schistosoma wordt alleen uitgevoerd indien de klinische gegevens, zoals eosinofilie of bezoek aan de (sub-) tropen, hiertoe aanleiding geven of indien dit specifiek aangevraagd wordt. Tevens is hiervoor voldoende faeces nodig, dus een goed gevuld potje insturen.

Voor onderzoek op amoeben moet de faeces direct na afname, binnen één uur, dus nog warm bij het laboratorium ingeleverd worden.

Routinematige diagnostiek op Dientamoeba fragilis wordt op het Streeklaboratorium niet gedaan, vanwege recente studieresultaten die de rol van Dientamoeba fragilis als verwekker van gastro-enteritis afzwakken. Ook routinematig onderzoek naar Blastocystis hominis wordt om dezelfde reden niet meer uitgevoerd, deze onderzoeken worden doorgestuurd naar een extern laboratorium, de uitslag is binnen een week bekend.