Pad tot huidige pagina

Over het Streeklaboratorium

14 april 2022

Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, onderdeel van de GGD Amsterdam, verricht microbiologisch diagnostisch onderzoek.

Microbiologisch onderzoek

Het streeklaboratorium verricht microbiologisch diagnostisch onderzoek voor verschillende instellingen en artsen. Klanten zijn onder andere de Soa poli van de GGD, verpleeghuizen, verloskundigen, huisartsen en ziekenhuizen. In het laboratorium wordt ook (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op het gebied van geslachtsziekten en de epidemiologie van infectieziekten.

Tarieven

Jaarlijks worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximale tarieven vastgesteld. Dat gebeurt met zogenaamde verrekencodes. Op onze tarievenlijst kunt u zien welke verrekencodes bij welke testen horen. Per verzekeraar spreken wij prijzen af die nooit hoger zullen zijn dan de NZa tarieven. U treft hier dan ook alleen de maximumtarieven aan:  Prijslijst Streeklaboratorium 2022. (PDF, 224 kB)

Samenwerking

Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling medische microbiologie van Amsterdam UMC en het laboratorium maakt gebruik van het prikpuntennetwerk van Atalmedial.

Het laboratorium werkt samen met verschillende Nederlandse en buitenlandse instituten.