Achtergrond en doelstellingen

Gonorroe is een infectieziekte die zowel door toename van het aantal gevallen als door de zich ontwikkelende resistentie een probleem blijft voor de publieke gezondheidszorg. Belangrijk is het vaststellen van verschuivingen in resistentie, en van het optreden van nieuwe types gonokokken die niet met de gebruikelijke, met name moleculaire, testen aan te tonen zijn.

In veel laboratoria in Nederland worden gevallen van gonorroe alleen via nucleïnezuur amplificatie testen (NAT) verricht. Onderdeel van de surveillance is dat deze diagnostiek optimaal blijft verlopen, en dat bij verdenking op therapiefalen de mogelijkheid geboden wordt om naar resistentiegenen te zoeken.

Het aantal N.gonorrhoeae isolaten met een verminderde gevoeligheid voor ceftriaxon, het middel dat nu als eerste keuze middel genoemd wordt in alle richtlijnen, nam sterk toe tussen 2007 en 2011. Stammen die resistent zijn voor ceftriaxon zijn in Nederland nog niet beschreven, maar wel in Japan, Spanje en Frankrijk. Omdat in Nederland ceftriaxon-resistentie onder N.gonorrhoeae nog niet beschreven is wordt in Nederland nog steeds ceftriaxon-monotherapie gebruikt bij de behandeling van gonorroe. Bevestiging van ceftriaxon resistente stammen is zodoende belangrijk. In diverse internationale richtlijnen, zowel van CDC (USA) als van BASHH (UK) wordt combinatietherapie met azitromycine aangeraden. Resistentie tegen azitromycine is echter zowel in Nederland als daarbuiten beschreven, en monitoring van verdere ontwikkeling van azithromycine resistentie is dan ook noodzakelijk.

Zowel in Nederland als in Europa vertonen N.gonorrhoeae isolaten met een verminderde gevoeligheid voor cefalosporines een hoge mate van clonaliteit . Het is de vraag of dit zo blijft, of dat genen, die gerelateerd zijn aan verminderde gevoeligheid voor cefalosporines, zich ook in een andere genetische achtergrond bij N.gonorrhoeae kunnen handhaven. Typering van verminderd gevoelige stammen, zowel voor ceftriaxon als voor azitromycine, maakt zodoende eveneens deel uit van de surveillance.

In het kader van de kwaliteitsbewaking participeert het GOREF jaarlijks in een kwaliteitsrondzending bestaande uit voor N.gonorrhoeae verdachte stammen ter validatie van identificatie en gevoeligheidsbepalingen.

Lijst

referentietaken

contact

opstuurformulier