Referentietaken en onderzoek

Referentietaken:

Gekweekte N. gonorrhoeae isolaten met een verdenking op resistentie tegen derde generatie cefalosporines of op high-level resistentie tegen azithromycine dienen ter bevestiging opgestuurd te worden naar het GOREF. Het referentielaboratorium voert ter bevestiging een determinatie en een gestandaardiseerde resistentiebepaling uit. Wanneer bovengenoemde resistentie bevestigd is, volgt verdere typering met MG-MAST of MLVA.

Onderzoek:

Materialen waarin mbv moleculaire testen N. gonorrhoeae aangetoond is kunnen bij twijfel en in overleg, opgestuurd worden naar het GOREF voor een bevestigings PCR. Eveneens kan de PCR op het mozaïek penA gen verricht worden op materialen van patiënten bij wie therapie falen op derde generatie cefalosporines vermoed wordt, in die situaties waarin wel mbv moleculaire testen, maar niet met kweek N. gonorrhoeae aangetoond kon worden.

Onderzoek in het kader van de referentietaken is kosteloos, routinematige bevestigingstesten worden wel in rekening gebracht.

Lijst

achtergrond en doelstellingen

contact

opstuurformulier