Klachtenregeling

19 november 2015

Het Streeklaboratorium heeft een klachtenregeling. Klachten kunnen telefonisch, via e-mail of schriftelijk aan het hoofd van het streeklaboratorium worden gemeld. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, afgehandeld.

Naast de mogelijkheid bij het Streeklaboratorium een klacht in te dienen geldt onverkort het klachtenregelement van de GGD Amsterdam.