Pad tot huidige pagina

In contact geweest met tbc

Rondom een patiënt met een besmettelijke vorm van tuberculose start de GGD een contactonderzoek. Personen die mogelijk geïnfecteerd zijn met de tuberculosebacterie willen we zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen.

Wie worden er onderzocht?

Personen die regelmatig en voor langere tijd contact hebben gehad met de patiënt worden als eerste onderzocht. Als uit onderzoek blijkt dat deze personen geïnfecteerd zijn met de tuberculosebacterie, kan het onderzoek uitgebreid worden naar personen die minder contact hebben gehad.

Samen met de patiënt bij wie de ziekte tuberculose is vastgesteld, stelt de verpleegkundige van de GGD een lijst op met namen van personen met wie er recent contact is geweest. Dit kunnen contacten zijn in het gezin, vrienden, werk, school, sportclubs enzovoort. De verpleegkundige gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie.

Voor wie is onderzoek vooral belangrijk?

De ziekte tuberculose kan zich sneller ontwikkelen bij personen met een verminderde afweer. Neem daarom altijd contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD als u:

 • klachten hebt die passen bij tuberculose (zoals hoesten, nachtzweten, afvallen).
 • door een ziekte of door het gebruik van medicijnen een verminderde weerstand heeft.
 • kinderen hebt jonger dan vijf jaar die contact hebben gehad met de patiënt.
 • denkt dat u onderzocht moet worden en geen oproep voor onderzoek hebt ontvangen.

Wanneer vindt er onderzoek plaats?

Pas acht weken na het laatste contact met een tuberculose patiënt kan een infectie met de tuberculosebacterie betrouwbaar worden aangetoond.

Wanneer de patiënt al langere tijd hoestklachten heeft en mogelijk besmettelijk is, worden naaste contacten (zoals bijvoorbeeld gezinsleden) eerder voor een eerste onderzoek uitgenodigd. Dit kan dus betekenen dat het onderzoek bij hen twee keer uitgevoerd wordt.

Hoe vindt het onderzoek plaats?

De onderzoeken zijn niet gevaarlijk, ook niet bij kinderen of als u zwanger bent. Het onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • Tuberculinehuidtest (Mantoux)
  Door middel van de tuberculinehuidtest kan een infectie met de tuberculosebacterie worden aangetoond. Bij deze test wordt in de huid van de linker onderarm een kleine hoeveelheid vloeistof met tuberculose-eiwitten ingespoten. De test wordt twee tot drie dagen later beoordeeld.
 • Bloedonderzoek (IGRA) 
  Hierbij wordt bloed afgenomen en in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen tuberculose.
 • Röntgenfoto van de longen (X-thorax)
  De röntgenfoto kan ontstekingen of vocht in de longen aantonen. Dat kan passen bij longtuberculose.

Moet ik hiervoor betalen?

Contactonderzoek is gratis. Als vervolgonderzoek noodzakelijk is dan zijn daar kosten aan verbonden.