Evaluatieonderzoek Routekaart Vrouwelijke Genitale Verminking

  • Hoeveel besneden vrouwen heeft u in de praktijk?
  • Weet u wat de signalen zijn bij meisjesbesnijdenis?
  • Weet u hoeveel meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Weet u wanneer meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Bent u op de hoogte van het nazorgspreekuur Vrouwelijke Genitale Verminking?

Voor deze en andere vragen hebben Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam en Pharos de ‘Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen (PDF, 522 kB)’ ontwikkeld. De routekaart maakt inzichtelijk hoe besneden vrouwen te signaleren, te behandelen en te verwijzen.

In 2019 is de routekaart verspreid onder alle huisartsenpraktijken in de regio Amsterdam-Amstelland.

Evaluatieonderzoek

Er is een onderzoek gehouden onder huisartsen over het gebruik van de Routekaart. Hieruit blijkt dat de routekaart wordt gezien als een opvulling van een kennishiaat en een waardevol instrument in de praktijk.

De huisartsen gaven verder aan dat zij tevreden zijn over de inhoud en de lay-out van de routekaart. Daarnaast benoemden zij dat de routekaart heeft bijgedragen aan kennisvergroting over verwijzingsmogelijkheden en disciplines betrokken bij de zorg bij vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Maar ook over de inzet van sleutelpersonen en het nazorgspreekuur vrouwelijke genitale verminking.

Scholing

Op de vraag wat er nodig is om nog meer kennis te verkrijgen over vrouwelijke genitale verminking, gaven de huisartsen aan dat scholing belangrijk is. De GGD verzorgt diverse scholingen voor professionals. Wilt u meer informatie hierover? Neem contact met ons op via e-mail vgv@ggd.amsterdam.nl.