Nieuw coronavirus (2019-nCov) _Update 5

In dit bericht:

 • Wijziging casusdefinitie (2019-nCoV) (nieuw: heel China)
 • Taakverdeling huisarts-GGD bij mogelijke verdenking (nieuw)
 • Patiënt meldt zich onverwacht in de huisartsenpraktijk
 • Thuisisolatie mogelijk
 • Meldingsplicht groep A
 • Intercollegiaal overleg GGD

____________________________________________________________________

Wijziging casusdefinitie:

Samengevat

Een persoon met:

 • koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van heel China (exclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)

of:

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV.

Dit epidemiologisch criterium geldt voor patiënten die zich vanaf nu melden.
Omdat het aantal bevestigde patiënten buiten de provincie Hubei nog relatief beperkt is, is het niet nodig om retrospectief patiënten op te sporen die eerder niet aan de casusdefinitie voldeden maar nu wel.

Een mogelijke verdenking van 2019-nCoV: klinische beoordeling door huisarts, diagnostiek door GGD

Huisartsen dienen voor het instellen van diagnostiek altijd te overleggen met de GGD Amsterdam. Afhankelijk van waar een patiënt zich bevindt en hoe ziek een patiënt is (beoordeling klinisch beeld door huisarts), wordt besloten of de diagnostiek in het ziekenhuis of thuis kan worden afgenomen (diagnostiek thuis door de GGD).

Persoonlijke beschermingsmaatregelen tijdens huisbezoek

De juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen tijdens huisbezoek:

 • FFP2-masker
 • Spatbril
 • Handschoenen
 • (Voor)schort

Hoe te handelen als een patiënt onverwacht in de praktijk is?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor 2019-nCoV, kan de GGD u vragen na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten en een lijst met contacten te maken van personen die ook in de wachtkamer hebben gezeten. Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven minstens een halfuur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna volgens de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk

Thuisisolatie mogelijk

Patiënten met een mild ziektebeeld die voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en waarbij diagnostiek naar 2019-nCoV geïndiceerd is maar waarbij de patiënt niet ernstig ziek is, kunnen onder bepaalde voorwaarden in thuisisolatie verblijven. De arts infectieziektebestrijding van de GGD bepaalt samen met de huisarts of de thuissituatie van de patiënt zich hiervoor leent. De duur van de maatregelen zijn afhankelijk van de resultaten van het diagnostisch onderzoek. De voorwaarden voor thuisisolatie zijn beschreven in de bijlage 3 Thuisisolatie van de LCI richtlijn.

Meldingsplicht 2019-nCoV (groep A)

2019-nCov is vanaf heden een groep A meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat u een patiënt met een verdenking met een infectie met 2019-nCoV per direct dient te melden aan de GGD. Deze meldplicht is noodzakelijk om tijdig passende maatregelen te kunnen nemen ter preventie van verspreiding van het virus.

Intercollegiaal overleg

Het team Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar voor intercollegiaal overleg: 020-5555105; buiten kantoortijden: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Meer informatie