Nieuw coronavirus (2019-nCov)_Update 15

(25-03-2020)

In dit bericht:

 • Toename aantal patiënten in Nederland/aantal bevestigde gevallen in Amsterdam/Amstelland (aangepast)
 • Testbeleid buiten het ziekenhuis
 • Serologische testen (nieuw)
 • Maatregelen voor zorgmedewerkers
 • Persoonlijke beschermingsmaatregelen
 • Intercollegiaal overleg GGD (aangepast)

____________________________________________________________________

Toename aantal patiënten in Nederland/aantal bevestigde gevallen in Amsterdam/Amstelland

Op 25 maart waren 6412 personen bekend (zie RIVM-website) met een bevestigde infectie. In totaal zijn er nu 356 mensen overleden, en 480 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. De meeste overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80-84 jaar.

In Amsterdam/Amstelland waren er op 25 maart 440 personen bekend met een bewezen infectie van wie er 122 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

De GGD geeft de positief bevonden patiënten door aan de eigen huisarts. Bij negatieve uitslagen vragen wij de patiënt dit zelf aan u door te geven.

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is, worden de indicaties voor testen momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt de continuïteit van zorg aan patiënten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd blijft

Huisartsen
Het testen van patiënten op COVID-19 heeft geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Huisartsen dienen bij een patiënt verdacht voor COVID-19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken (zie hieronder). Mocht een patiënt met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis, dan zal het ziekenhuis testen. Indien u in de thuissituatie, in uitzonderlijke gevallen, toch diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, overleg dan tijdens kantooruren met arts-microbioloog. Buiten kantooruren met de dienstdoende arts infectieziekten.

In de richtlijn is een bijlage beschikbaar met preventieadviezen voor personen met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19.

Instellingen
Het testen van patiënten in instellingen is gericht om introductie van COVID-19 binnen een instelling vast te stellen. Na 1-2 bewezen COVID-19-patiënten wordt niet verder getest, maar gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona-uitbraak binnen de instelling gaande is. Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID-19 in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of voorziening voor kleinschalig wonen, zie de richtlijn van Verenso. Dit testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden.

Serologische testen

Verschillende laboratoria doen onderzoek naar de bruikbaarheid van serologische testen voor het vaststellen van een SARS-CoV-2-infectie; bijvoorbeeld bij een typisch CT-beeld maar negatieve PCR. De meeste testen zijn nog in de validatiefase.
Op dit moment vinden er evaluaties plaats van verschillende serologische testen. Op een later moment zal gecommuniceerd worden welke serologische testen inzetbaar zijn, met welk doel. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre een positieve serologische test correleert met het vaststellen van een acute infectie of met immuniteit voor SARS-CoV-2.

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken af van de maatregelen voor het algemene publiek. Om enerzijds oudere en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID-19 en anderzijds de continuïteit van zorg voor deze groepen in stand te houden, is een advies opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis (zie RIVM-website).

Persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM)

Gezien de beperkte beschikbaarheid van PBM is RIVM richtlijnen voor de gezondheidszorg buiten de ziekenhuissetting aan het maken. Er is al een advies over mondmaskers, verlengd gebruik en hergebruik. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • voor de verzorging van patiënten met COVID-19 is een chirurgisch mondneusmasker voldoende;
 • bij hoog-risico handelingen met een groot risico op aerosolvorming (zoals cardiopulmonale reanimatie, handmatige beademing, handelingen aan het tracheostoma etc) wordt een FFP2 mondmasker geadviseerd. Indien dit niet aanwezig is, kan een FFP1 masker gebruikt worden;
 • voor alle mondmaskers geldt dat ze maximaal 3-4 uur gedragen mogen worden;
 • maskers hoeven niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar (itt handschoenen);
 • droge gebruikte maskers kunnen bewaard worden in een plastic zak voor hergebruik. Methoden worden onderzocht.

De juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen (tijdens huisbezoek):

 • chirurgisch mondneusmasker
 • Spatbril
 • Handschoenen
 • (Voor)schort

Intercollegiaal overleg Coronavirus diagnostiek (COVID-19) Streeklaboratorium Amsterdam

Vanaf vandaag kunnen huisartsen COVID-19 diagnostiek direct bij het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam aanvragen. Conform de landelijke richtlijn zal in uitzonderingsgevallen diagnostiek gedaan worden. Bijvoorbeeld in voorkomende gevallen bij zieke ouderen die thuis verpleegd moeten worden. Huisartsen kunnen bellen met het nummer: 020 555 5293. Dit nummer is bereikbaar tussen 08:30 en 17:30 (ma t/m vrij). Buiten kantooruren, ook op zaterdag en zondag,  tot 21.00 uur kunt u overleggen met de arts infectieziekten (020 5555 105). Buiten deze uren: 020-5555 555 (7x5).
Uitslag van diagnostiek worden door het Streeklaboratorium elektronisch of schriftelijk teruggekoppeld aan de huisarts. Positieve uitslagen worden direct doorgebeld door de arts-microbioloog. 
 Als u (of andere medewerkers van de huisartsenpraktijk) zich wil laten testen kunt u een verzoek mailen naar corona@rohamsterdam.nl.

Voor huisartsen in de regio Amstelland is het mailadres friederike.bakker@huisartsenpost-amstelland.nl hiervoor beschikbaar.

Meer informatie