Nieuw coronavirus Wuhan, China

28 januari 2020

Kernpunten

  • Veel onduidelijkheid over het nieuwe coronavirus uit Wuhan, China (2019-nCoV)
  • GGD is beschikbaar voor intercollegiaal overleg
  • Houd berichtgeving over nieuwe ontwikkelingen in de gaten
  • Algemene vragen van patiënten en adviezen aan reizigers

Nieuw coronavirus Wuhan, China (2019-nCoV)

In de stad Wuhan in China is een groot aantal patiënten met een pneumonie geïdentificeerd dat wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus (2019-nCoV). Er zijn nog veel onduidelijkheden over dit virus. Het risico op import in Nederland van 2019-nCoV is klein. Desondanks is het mogelijk dat er zich patiënten melden met vragen over een mogelijk infectie met het 2019-nCoV.

Een mogelijke verdenking van 2019-nCoV

Bij patiënten met een ernstige luchtweginfectie die in de afgelopen 14 dagen in Wuhan, China zijn geweest, en waarbij er een noodzaak tot opname is, kan diagnostiek naar 2019-nCoV worden ingezet. De ziekenhuislaboratoria hebben instructie gekregen om voor de indicatiestelling voor diagnostiek te overleggen met RIVM-LCI. Indien tot opname en diagnostiek wordt besloten, vragen wij melding te doen bij de GGD. Ook indien er geen noodzaak is tot opname, kunt u bij de GGD terecht voor intercollegiaal advies.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Intercollegiaal overleg

Het team Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar voor intercollegiaal overleg (020-5555105; buiten kantoortijden: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoend arts infectieziektebestrijding).

Meer informatie