Onderzoek handelingsverlegenheid vrouwelijke genitale verminking

  • Bent u ooit een gesprek over meisjesbesnijdenis/vrouwelijke genitale verminking (VGV) aangegaan?
  • Weet u hoe te handelen bij een dreigende meisjesbesnijdenis/VGV?
  • Bent u bekend met sleutelpersonen?

GGD Amsterdam en samenwerkingspartners zijn gestart met een onderzoeksproject over de praktische uitvoering van het Nederlandse beleid tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en behoeften en wensen van de doelgroep.

Wij vragen zorgprofessionals werkzaam bij een ketenpartner in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek over het bespreekbaar maken van VGV. Wij zijn namelijk erg benieuwd hoe u hier, in uw werk, invulling aan geeft.

Wilt u aan dit onderzoek deelnemen? Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
De vragenlijst kan tot en met dinsdag 15 juni worden ingevuld.

Deelname houdt in dat u eenmalig een online vragenlijst invult.
Het invullen neemt niet meer dan 15 minuten in beslag.

Kies uw link:

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Vina Slev, vslev@ggd.amsterdam.nl.

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw.
GGD Amsterdam werkt onder meer samen met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid, Pharos, Federatie Somalische Associatie Nederland (FSAN), Landelijke Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en de Raad voor de Kinderbescherming.

(Foto: Combonianos, via Pixabay).