Pad tot huidige pagina

Consultatie, screening en zorgtoeleiding

10 maart 2020

Mogelijk heeft u te maken met een patiënt met de volgende kenmerken:

  • Hij/zij vereenzaamt, verwaarloost zichzelf en/of vervuilt.
  • Hij/zij vertoont verward gedrag; het is u niet duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt.
  • Hij/zij is niet bereikbaar en u maakt zich zorgen.
  • Hij/zij veroorzaakt (extreme) overlast, bijvoorbeeld in de vorm van lawaai, vervuiling of agressie.

In dergelijke situaties kunt u contact opnemen met de afdeling Vangnet van de GGD. Bij Vangnet werken HBO opgeleide zorgprofessionals die met u de situatie bespreken en u of uw POH-GGZ desgewenst kunnen voorzien van een deskundig advies.

Vangnet is als onderdeel van de GGD onafhankelijk maar werkt uiteraard nauw samen met onder andere de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, meldpunten Zorg en Woonoverlast, Samen Doen, Ouder- en Kindteams en woningcorporaties en de politie.

U kunt hiervoor 24/7 contact opnemen via het telefoonnummer (020) 555 5555.