Pad tot huidige pagina

Kinkhoest

21 februari 2018

Personen die korter dan drie weken hoesten waarbij u het vermoeden heeft van kinkhoest kunt u op werkdagen verwijzen naar de afdeling algemene infectieziekten. De uitslag van een PRC Kinkhoest is binnen één werkdag bekend.

Het blijft voor zwangeren en ouders van jonge zuigelingen van belang om alert te zijn op kinkhoest. Indien er kinkhoest voorkomt in een gezin met een niet- of onvolledig gevaccineerde zuigeling of een zwangere die meer dan 34 weken zwanger is, is voor alle gezinsleden post-expositieprofylaxe geïndiceerd.

De Gezondheidsraad adviseert zwangere vrouwen van 28 weken zich opnieuw tegen kinkhoest te laten vaccineren om zo de jonge zuigeling te beschermen tegen kinkhoest.

Zwangere vrouwen die zich willen laten vaccineren tegen kinkhoest kunt u zelf vaccineren met het vaccin dat voor volwassenen geregistreerd is: (Boostrix ® polio). Een eenmalige vaccinatie tussen de 28 en 32 weken zwangerschap is voldoende. Indien u niet zelf wilt vaccineren, kunt u hen hiervoor verwijzen naar het Reizigers Advies- en vaccinatiebureau van de GGD. Vrouwen kunnen bij de GGD online een afspraak maken maken.