Pad tot huidige pagina

Kinkhoest

10 maart 2020

Personen die korter dan drie weken hoesten waarbij u het vermoeden heeft van kinkhoest kunt u op werkdagen verwijzen naar de afdeling algemene infectieziekten. De uitslag van een PRC Kinkhoest is binnen één werkdag bekend.

Het blijft voor zwangeren en ouders van jonge zuigelingen van belang om alert te zijn op kinkhoest. Indien er kinkhoest voorkomt in een gezin met een niet- of onvolledig gevaccineerde zuigeling of een zwangere die meer dan 34 weken zwanger is, is voor alle gezinsleden post-expositieprofylaxe geïndiceerd.

Let op

Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen vanaf 22 weken de kinkhoestvaccinatie gratis krijgen bij de GGD Amsterdam via de Jeugdgezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op www.ggd.amsterdam.nl/kinkhoest.