Pad tot huidige pagina

Partnerwaarschuwing door GGD

10 maart 2020

Partnerwaarschuwing
Partnerwaarschuwing is essentieel in de behandeling van soa. De Soa-polikliniek biedt huisartsen de mogelijkheid om bij een gevonden soa de partnerwaarschuwing over te dragen. Hierbij is het mogelijk om partners anoniem te waarschuwen of het waarschuwen volledig over te dragen aan de verpleegkundige.

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de verpleegkundige seksuele gezondheid op 06-19291425 of  via zorgmail soa-pw@ggd.amsterdam.nl

Voor het anoniem waarschuwen van sekspartners kan gebruik gemaakt worden van een online partnerwaarschuwingsmethode op www.partnerwaarschuwing.nl.