Pad tot huidige pagina

Richtlijnen RIVM

10 maart 2020

De LCI-richtlijnen zijn belangrijke instrumenten voor het realiseren en handhaven van landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied van de infectieziektebestrijding. Hier vindt u ook welke ziekten meldingsplichtig zijn: lci.rivm.nl/richtlijnen.

De richtlijnen zijn ook als app te downloaden!