Pad tot huidige pagina

Risico op rabiës

10 maart 2020

Personen die een mogelijk risico oprabiës hebben gelopen kunt u verwijzen naar de afdeling Infectieziekten.

Als blijkt dat er contact is geweest met een vleermuis, hond, kat of ander zoogdier, wordt allereerst nagegaan of in het gebied (land) waar het accident plaatsvond rabiës voorkomt. Indien dit zo is, wordt gestart met de immunisatie volgens de LCI richtlijnen.