Pad tot huidige pagina

Risicovolle verwondingen

21 februari 2018

De GGD is verantwoordelijk voor de afhandeling van zowel beroepsgebonden als niet-beroepsgebonden risicovolle verwondingen. In het eerste geval alleen wanneer de GGD afspraken heeft gemaakt met de betreffende arbodienst.

Elke melding wordt op gestandaardiseerde wijze beoordeeld en vastgelegd. Er wordt informatie ingewonnen over de aard van het accident en de HBV-, HCV- en hiv status van de verwonde. Zo mogelijk wordt de bron opgespoord voor gegevens over zijn infectiestatus. Zonodig wordt gestart met passieve of actieve immunisatie ter voorkoming van hepatitis B. Indien er een reƫel risico is op hiv wordt zo snel mogelijk na het incident gestart met PEP.

Voor burgers zijn de kosten voor de zorgverzekeraar (houdt rekening met eigen risico). Verrekening van werkgerelateerde incidenten verloopt via de werkgever.