Pad tot huidige pagina

Spring Testing Week 2022

In de week van 16 mei is de zogeheten Spring Testing Week. Deze testweek is onderdeel van de European Testing Week die georganiseerd wordt door Eurotest. Hierbij willen wij het testen op hiv en het screenen op HBV/HCV gedurende een week opschalen. Wij schrijven u aan met het verzoek om hier ook aan deel te nemen. Dit initiatief is geheel kosteloos voor uw patiënt. Het gaat om de periode van 1 week en er is geen verdere registratie nodig.

Wat hopen wij met u te bewerkstelligen?

In het kader van Amsterdam naar 0 nieuwe hiv-infecties willen wij deze testweek inzetten om onder andere grootschalig te testen op hiv. Wellicht door gecombineerd te screenen op HBV en HCV. Op deze wijze hopen wij de laatste 300 personen die leven in Amsterdam zonder op de hoogte te zijn van hun hiv-status te vinden en te linken aan zorg.

Waarom benaderen wij u?

Huisartsen in Amsterdam zijn essentieel om mensen die leven met hiv op te sporen. Over het algemeen zijn de mensen die gevonden worden in huisartsenpraktijken zogenaamde late presenters. Zij laten zich testen omdat zij al symptomen vertonen. Door middel van de voorgestelde aanpak hopen wij positieve hiv diagnoses te vinden voordat deze late presentatie plaatsvindt.

Aan wie moet dit worden aangeboden?

Conform de SeksHAG-richtlijn (PDF, 1,3 MB) (download via de link) willen wij u aanmoedigen om in ieder geval een hiv-test aan te bieden wanneer er sprake is van een hiv-indicator aandoening. De meest relevante voor u als huisarts zijn:

indicator-aandoeningen

Anuskanker of dysplasie;

Candida oesophagitis;

Cervix dysplasie en kanker;

Diarree, chronisch onverklaard;

Gewichtsverlies, onverklaard;

Guillain-Barré syndroom;

Hepatitis A, B, C;

Herpes zoster;

Koorts, onverklaard;

Leukopenie of trombocytopenie, onverklaard;

Lymfadenopathie, onverklaard;

Lymfoom;

Mononucleosis-like illness;

Oral hairy leukoplakie;

Perifere neuropathie, onverklaard;

Pneumonie;

Psoriasis, therapie-resistent;

Seborroïsch eczeem;

Soa;

Tuberculose;

Zwangerschap.


Tevens zouden wij u willen vragen om HBV/HCV en hiv testen aan te bieden bij mensen die geboren zijn in een hiv/HBV en HCV-endemisch land[1]. Wij kunnen u een overzichtelijke landenlijst aanleveren. Vanzelfsprekend kan hier ook een preselectie in worden gemaakt waar wij u graag in ondersteunen. Dit geldt alleen voor de spreekuren die ingepland staan. Wij vragen u niet om cliënten actief op te roepen. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om de test ook op eigen initiatief aan anderen aan te bieden.

[1]Hiv-infecties komen met name voor bij personen geboren in Sub-Sahara-Afrika en de Cariben, waaronder Suriname (Op de Coul, PLOS ONE, 2015; SHM rapport, 2018).

Hoe verloopt het proces?

Download hier het aanvraagformulier (PDF, 72 kB) dat u voor de voorgestelde testen kunt gebruiken. De kosten voor diagnostiek worden gedragen door de GGD. Hierbij kunt u kostenplaatsnummer: ‘7522 2699’ noteren.


Wellicht ten overvloede, maar er kan geen combi-aanvraag worden gedaan op een ander aanvraagformulier (dus zowel voor deze actie als overige diagnostiek). Voor overige diagnostiek verwijzen wij u graag naar zorgdomein of onze reguliere aanvraagformulieren.


Wij horen graag of uw praktijk geïnteresseerd is in deelname.

Met vriendelijke groet,

Marvin de Vos (mdvos@ggd.amsterdam.nl)
projectcoördinator
Infectieziekten