Pad tot huidige pagina

Vervuilde woningen

10 maart 2020

U kunt de GGD inschakelen bij klachten over (ernstige) vervuiling, stank, brandgevaar en/of plaagdieren in woningen. Een inspecteur zal de melding onderzoeken en beoordelen op ernst en gegrondheid. Bij zeer ernstige klachten kan desnoods tegen de wil van de veroorzaker worden ingegrepen. De inspecteur coördineert het werkproces en zal er tevens voor zorgen dat de juiste zorg voor uw patiënt in gang wordt gezet.

U kunt hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer (020) 555 5555.