Pad tot huidige pagina
Kernteam Jonge Kind

Kernteam Jonge Kind

Wat is het Kernteam Jonge Kind?

Het Kernteam Jonge Kind (KJK), voorheen VTO, is onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Bij het KJK werken mensen met specifieke kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen. Elk stadsdeel heeft een eigen kernteam, dat bestaat uit een ouder- en kindadviseur, een jeugdarts en een jeugdpsycholoog.

Wanneer maakt u een afspraak met het kernteam Jonge Kind?

Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan die van leeftijdgenootjes, is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Soms merkt u dat meteen na de geboorte. Het kan ook zijn dat u het later merkt, als uw kind gaat spelen, leert praten, gaat lopen en omgaat met broertjes, zusjes en leeftijdgenootjes.

Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, dan kunt u dit bespreken met de mensen die u en uw kind geregeld zien. Dit zijn bijvoorbeeld de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, uw arts, of de leiding van de kinderdagopvang of voorschool / peuterspeelzaal. Vaak lukt het dan al om antwoord te krijgen op uw vragen en kunnen zij uw zorgen en onzekerheid herkennen of wegnemen. Als er vragen blijven, kunnen zij, of kunt u zelf contact opnemen met het KJK van het Ouder- en Kindteam in uw wijk. Het KJK zoekt uit wat er aan de hand is en gaat na hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Wij helpen u zo nodig bij het organiseren en afstemmen van hulpverlening.

Aanmelding, en dan?

U kunt als ouder of zorgverlener een kind aanmelden door contact op te nemen met het KJK van het stadsdeel waar het kind woont. In het overzicht (PDF, 111 kB) staan de mobiele nummers en de emailadressen van de kernteams. We bekijken samen wat nodig is voor de behandeling van uw kind. Met uw toestemming maken we een korte video-opname van uw kind in de thuissituatie en vragen we reeds bestaande informatie over uw kind op bij andere betrokkenen. Indien nodig doet de jeugdpsycholoog een observatie van uw kind op de dagopvang. Vervolgens worden alle gegevens besproken in ons kernteam. U kunt bij dit overleg aanwezig zijn. Met elkaar maken we een samenhangend plan dat past bij de mogelijkheden uw gezin. Ondersteuning en advies van het KJK is gratis.