Ziekteverzuimbegeleiding: informatie voor scholen en Bureau Leerplicht

4 oktober 2016

Ziekteverzuimbegeleiding op het voortgezet onderwijs en mbo probeert te voorkomen dat leerlingen langdurig uitvallen of de school zonder diploma verlaten. Door leerlingen met meer dan een gemiddeld ziekteverzuim vroegtijdig in contact te brengen met een jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg. De jeugdarts kijkt wat er nodig is om de leerling weer zo veel als mogelijk volledig naar school te laten gaan. En verwijst als dat nodig is door naar een andere arts of hulpverlener.

Ziekteverzuimbegeleiding op school

In Amsterdam en de regio Amstelland biedt de GGD Amsterdam ziekteverzuimbegeleiding aan op alle scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Methode

Ziekteverzuimbegeleiding gaat volgens de methode M@zl (Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling). Dit is een landelijk erkende methode die door scholen en de jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld. Binnen M@zl werken de school en de jeugdarts samen om te zorgen dat de ziekgemelde leerling de juist begeleiding krijgt. Vanuit een gezamenlijke zorg en ieder vanuit zijn eigen rol.

Documenten om te gebruiken

  1. Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting school (PDF, 196 kB)
  2. Ziekteverzuimbegeleiding VO aanmeldings/terugkoppelingsformulier (PDF, 170 kB)
  3. Format ouderbrief te versturen door school (PDF, 12 kB)
  4. Folder ziekteverzuim (PDF, 630 kB)
  5. Voorbeeldtekst voor scholen, voor schoolwebsite of schoolgids (PDF, 9 kB)

Workshop ziekteverzuim bespreekbaar maken
Iedereen die het eerste gesprek aangaat met een ziekgemelde leerling en ouders op het voortgezet onderwijs of het mbo kan een workshop volgen.

Contact

Voor vragen over ziekteverzuimbegeleiding kunt u het beste contact opnemen met de jeugdarts die verbonden is met de school.