Pad tot huidige pagina

Preventief gezondheidsonderzoek vijfjarigen

21 december 2017

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, wordt twee maal de gezondheid en ontwikkeling onderzocht: op vijf- en tienjarige leeftijd. Als het nodig is, kunnen ouders en kinderen snel de juiste hulp of ondersteuning krijgen.

Als uw kind ongeveer vijf jaar oud is, ontvangt u een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek op school.

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit het invullen van een papieren of digitale vragenlijst en een onderzoek waarbij lengte, gewicht, gehoor en zicht worden onderzocht. Een aantal kinderen krijgt een vervolgonderzoek aangeboden. Het gezondheidsonderzoek is vrijwillig.

De vragenlijst

Via de school van uw kind krijgt u een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals de opvoeding en de omgeving.
Ook wordt gevraagd naar de sterke punten van uw kind.

Papieren vragenlijst

U kunt de ingevulde vragenlijst in een afgesloten envelop inleveren bij de doktersassistent van jeugdgezondheidszorg op school. Vindt het onderzoek niet op school plaats, maar bij het Ouder- en Kindteams of op de locatie van jeugdgezondheidszorg?  Neem dan de vragenlijst mee naar de afspraak.

Digitale vragenlijst

Indien u de vragenlijst digitaal in kunt vullen, ontvangt u via de school een uitnodigingsbrief met een inlogcode. De vragenlijst kunt u op de aangegeven website invullen als u inlogt met de inlogcode en de geboortedatum van uw kind. Na het invullen krijgt u direct tips en informatie op maat.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek komt de doktersassistent naar school en meet de lengte en het gewicht. Zij doet ook een ogen- en gehoortest. Uw kind houdt de kleren gewoon aan. De uitslag van dit onderzoek krijgt u per brief. Het is niet nodig om bij het onderzoek aanwezig zijn. Maar als u dat graag wilt, kan dat wel. Om u voor te bereiden, kunt u samen kijken naar het filmpje onderaan deze pagina.

Aanvullend gesprek

Het kan zijn dat wij u en uw kind daarna uitnodigen voor een gesprek met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Bijvoorbeeld als:

  • u als ouder vragen of zorgen hebt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind (eten, slapen, bedplassen) of de opvoeding. U kunt dit aangeven als u de vragenlijst invult. Wij bieden dan advies, hulp of ondersteuning;
  • wij nogmaals de ogen, het gehoor, de lengte of het gewicht van uw kind willen onderzoeken;
  • de jeugdarts of jeugdverpleegkundige dieper wil ingaan op antwoorden die u heeft ingevuld bij de vragenlijst. Als ondersteuning gewenst is, kijken wij samen naar wat mogelijk is.

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek

Na het gezondheidsonderzoek worden de belangrijkste uitkomsten genoteerd in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen en gehoortest, lengte en gewicht. En eventueel de aandachtspunten uit de vragenlijst en het gesprek. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het dossier.

De vragenlijsten worden na het gezondheidsonderzoek gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle ingevulde vragenlijsten samen geven een goed totaalbeeld van de gezondheid en ontwikkeling van de 5-jarige kinderen. De ingevulde vragenlijsten worden zo verwerkt, dat de onderzoekers niet weten om welk kind het gaat. Als u dat niet wilt, kunt u dat in de vragenlijst aangeven.

Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is goed beveiligd. Alleen medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die bij uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. U heeft als gezaghebbende ouder het recht om het dossier in te zien. Als er iets niet klopt, kunt u gegevens laten wijzigen of verwijderen. Voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg geldt een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar.

Heeft u bezwaar? Of wilt u meer informatie?

Alle vijfjarige kinderen worden uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Als u meer informatie wilt over het gezondheidsonderzoek of als u niet wilt dat uw kind onderzocht wordt, neem dan contact op.

Contactgegevens

Als u in de regio Amstelland woont via telefoonnummer (020) 555 5964.
Als u in Amsterdam woont via telefoonnummer (020) 555 5961.

Filmpjes preventief gezondheidsonderzoek*

U kunt ter voorbereiding op het onderzoek samen met uw kind het filmpje hieronder bekijken.

*In de filmpjes wordt alleen gesproken over de papieren vragenlijst maar sommige ouders gaan vanaf dit schooljaar werken met een digitale vragenlijst.

Filmpje preventief gezondheidsonderzoek

Movie Health Check 5-year-olds