Vragenlijst basisonderwijs

11 december 2017

Voor het preventief gezondheidsonderzoek maken wij gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst.

De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Zo komen de sterke punten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aan bod, maar ook eventuele sociaal-emotionele problemen, zoals angsten. Ook wordt er gevraagd naar de thuissituatie en omgeving van uw kind.

De ingevulde vragenlijst kan helpen om risico’s en problemen in een vroeg stadium te signaleren. Zo kunnen kinderen tijdig passende preventieve zorg krijgen.

Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht.

De digitale vragenlijst kunt u openen met uw eigen inloggegevens. Deze ontvangt u per brief thuis.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

Na het preventief gezondheidsonderzoek van vijf- en tienjarigen, worden de ingevulde vragenlijsten gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle informatie bij elkaar geeft een goed beeld van de gezondheid van kinderen in Amsterdam en Amstelland.

De ingevulde vragenlijsten worden zo verwerkt, dat deze voor de onderzoekers niet te herleiden zijn naar uw kind/gezin. 
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek en advies, dan kunt u dat telefonisch of via de vragenlijst aangeven.

De GGD Amsterdam zet zich in om de gezondheid van kinderen te bewaken en bevorderen. Om onze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het nodig dat wij op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van de kinderen in ons werkgebied. Alleen dan kunnen wij tijdig signaleren, begeleiden en ondersteunen. Onderzoek is dus belangrijk voor het behoud van de gezondheid van alle kinderen. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de epidemiologen van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie van de GGD Amsterdam.

Meer informatie