Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg 12-18 jaar

3 september 2018

Hier vindt u de informatie over Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Informatie voor ouders

U kunt  allerlei zaken met Jeugdgezondheidszorg bespreken.
Hoe vindt uw kind het op school, hoe is het contact met vrienden  en vriendinnen? Ook met vragen over gezond eten en opvoeden bent u bij Jeugdgezondheidszorg aan het goede adres.
Op het voortgezet onderwijs adviseert de jeugdarts ook bij frequent of langdurig ziekteverzuim.

Twee preventieve gezondheidsonderzoeken

Natuurlijk kunt u altijd zelf een afspraak maken met Jeugdgezondheidszorg.
Maar daarnaast biedt Jeugdgezondheidszorg uw kind op twee momenten tijdens zijn of haar middelbare- schooltijd een preventief onderzoek aan.

U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging thuisgestuurd. Klasgenoten krijgen veelal rond dezelfde tijd een oproep. Zo krijgt jeugdgezondheidszorg een goed beeld van de situatie op school en in de groep of klas.

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Hoe zit het als mijn kind naar het speciaal onderwijs gaat?

Alleen als dit voor de leersituatie van uw kind van belang is, bespreekt jeugdgezondheidszorg de resultaten van het onderzoek met de leerkracht of intern begeleider. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw kind slecht ziet of hoort, problemen heeft met de motoriek of concentratie, of een lichamelijke aandoening heeft. Dit gaat altijd in overleg met u. Als blijkt dat uw kind behoefte heeft aan meer (gespecialiseerde) hulp of zorg, dan kan een vervolgonderzoek plaatsvinden, of u en uw kind worden doorverwezen.

Filmpje jeugdarts op het MBO

Bekijk hier de gang van zaken bij een onderzoek op het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Als u geen onderzoek wenst

Alle kinderen worden in principe opgeroepen door Jeugdgezondheidszorg. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet willen dat uw kind wordt onderzocht, dan kunt u contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg.

Als u zelf een onderzoek wenst

Op alle momenten is het mogelijk een leerling aan te melden voor een extra onderzoek bij de arts of sociaalverpleegkundige van jeugdgezondheidszorg. De aanleiding hiervoor kan zijn bijvoorbeeld vragen over groei, gehoor, gezichtsvermogen, opvoeding, passend onderwijs of gezondheid.
Jeugdgezondheidszorg geeft zo nodig advies of regelt een verwijzing naar aanvullende hulpverlening of naar activiteiten die plaatsvinden op het Ouder en Kindcentrum/JGZ-vestiging in Amstelland.

Ziekteverzuimbegeleiding

Kijk hier voor meer informatie over de ziekteverzuim begeleiding door jeugdgezondheidszorg

Meer informatie JGZ op school

Kijk hier voor meer informatie over de samenwerking met school, JouwGGD.nl, WGBO en vaccinaties