Preventief onderzoek 2e klas VO

4 september 2018

In de tweede klas van de middelbare school krijgt uw kind een uitnodiging voor het derde preventieve onderzoek van Jeugdgezondheidszorg 4-18.

Het derde onderzoek.

Als uw kind in de tweede klas van de middelbare school zit, vindt het derde gezondheidsonderzoek plaats. De ouder is hierbij niet aanwezig. Tijdens het onderzoek is er aandacht voor de gezondheid van uw kind, zijn of haar psychosociale ontwikkeling, leefstijl, zicht, gehoor, lengte en gewicht. Het onderzoek bestaat uit een digitale gezondheidsvragenlijst, wegen en meten en eventueel een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school.
Het preventief gezondheidsonderzoek bij jeugdgezondheidszorg is niet verplicht.

De gezondheidsvragenlijst

In de tweede klas van de middelbare school vult uw kind tijdens een speciaal hiervoor bestemd lesuur, tegelijk met zijn of haar klasgenoten, een gezondheidsvragenlijst in..

Het introductiefilmpje dat in de klas aan de leerlingen wordt vertoond over de digitale vragenlijst kunt u hier bekijken.

Er wordt gebruik gemaakt van de digitale Jij en je gezondheid vragenlijst.
Deze lijst is wetenschappelijk onderzocht en kan helpen om kinderen en gezinnen waar nodig in een vroeg stadium al te ondersteunen. De vragen gaan over voeding en beweging, seksualiteit en of de leerling genotmiddelen gebruikt zoals sigaretten, alcohol of drugs. Ook zijn of haar geestelijke gezondheid en de omgang met anderen komen aan bod. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien. 
Kijk op de website www.jijenjegezondheidinfo.nl voor meer informatie over de vragenlijst.

Privacy

De gegevens uit de digitale vragenlijst zijn vertrouwelijk. De leerling vult geen naam in. De antwoorden worden na het gezondheidsonderzoek vertrouwelijk verwerkt om scholen en gemeenten te adviseren over gezondheidsbevordering van jongeren.

De gegevens van de digitale vragenlijst worden uitsluitend geanalyseerd door de epidemioloog van de GGD Amsterdam en worden bewerkt ten bate van onderzoeksdoeleinden.

De doktersassistente, jeugdarts en jeugdverpleegkundige registreren de bevindingen van het preventieve gezondheidsonderzoek in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Dit dossier is goed beveiligd. Alleen medewerkers van jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.

De conclusie op basis van de vragenlijst en het gesprek wordt overgenomen in het digitale dossier van jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. De antwoorden op de vragen uit Jij en je gezondheid worden niet in het dossier opgeslagen. De vragenlijst is na het preventieve gezondheidsonderzoek niet meer in te zien.

Meer informatie over JGZ en uw privacy

Meten en wegen

Naast de gezondheidsvragenlijst wordt bij alle leerlingen de lengte en het gewicht gemeten. De doktersassistent, jeugdverpleegkundige of jeugdarts doet dit op school. De leerling kan daarbij zijn of haar kleren aanhouden. De uitslag van dit onderzoek krijgt de leerling mee naar huis.

Vervolgonderzoek

De leerlingen van het VMBO (met uitzondering van VMBO-t in Amsterdam) worden altijd uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. De overige leerlingen kunnen worden uitgenodigd, bijvoorbeeld:

  • als de ouder, of de leerling, heeft aangegeven graag een extra gesprek te willen.
  • als de lengte of het gewicht van de leerling reden geven voor nader onderzoek of een aanvullend gesprek
  • als er naar aanleiding van de vragenlijst of het dossier van de leerling een onderwerp is dat de jeugdarts of jeugdverpleegkundige graag met de ouder wil bespreken
  • als er vanuit de school een zorgvraag is met betrekking tot de leerling

Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd op school. De ouder is daar in principe niet bij aanwezig. Aan het eind van het onderzoek kan uw kind aangeven welke informatie mag worden besproken met de school. Mochten er problemen worden gesignaleerd tijdens het onderzoek, of andere bijzonderheden zijn, dan neemt Jeugdgezondheidszorg, na overleg met uw kind, contact met de ouder op.