Preventief onderzoek speciaal onderwijs

30 augustus 2022

Hoe zit het als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat?

Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, krijgt u al snel een uitnodiging van de jeugdarts voor een eerste onderzoek en kennismakingsgesprek. (Mocht een dergelijk onderzoek net door de jeugdarts van de basisschool zijn uitgevoerd, dan worden de gegevens daaruit overgenomen.)
Meestal vindt dit onderzoek plaats op school, maar het kan ook zijn dat u op het Ouder- en Kind Centrum of de JGZ-vestiging (Amstelland) bij u in de buurt wordt uitgenodigd.

Hierna ontvangt u om de twee à drie jaar opnieuw een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.  Natuurlijk kunnen u of de school, bij zorgen of vragen, ook tussentijds extra onderzoek aanvragen. Wanneer uw kind de schoolperiode afsluit, wordt hij of zij voor de laatste keer uitgenodigd voor een onderzoek.
Op basis van dit onderzoek geeft Jeugdgezondheidszorg advies over wat de mogelijkheden zijn voor uw kind voor vervolgonderwijs, stage of werk.