Ziekteverzuimbegeleiding

Soms mist een leerling vanwege ziekte veel lessen op school. De jeugdarts kijkt met leerling, ouders/verzorgers en school wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. We willen immers voorkomen dat het missen van stage of lessen leidt tot zitten blijven of het niet behalen van een diploma.

De school houdt bij hoe vaak een leerling ziek of afwezig is. Komt dat vaak voor, dan worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek. Spelen er vragen of problemen die de school niet direct kan oppakken, dan adviseert de school aan ouders en leerling om een gesprek te voeren met een jeugdarts.

Gesprek met de jeugdarts

De jeugdarts kijkt samen met de leerling en de ouders naar de gezondheidsklachten en de invloed hiervan op het volgen van lessen op school. Er is ook ruimte om te praten over problemen op school of pesten. Samen met de jeugdarts bespreken leerling en ouders wat er nodig is om toch zoveel mogelijk mee te kunnen doen op school. Bijvoorbeeld gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker of Ouder- en Kind Adviseur, aanvullend medisch onderzoek of een gesprek met school om te kijken wat zij kunnen regelen of organiseren.

Plan opstellen
Samen met de leerling en de ouders stelt de jeugdarts een plan op waarin staat hoe de leerling de lessen of stage weer zo volledig mogelijk kan volgen en welke acties of aanpassingen daarvoor nodig zijn. Ouders, leerling en jeugdarts bespreken dit plan met school of stageplek.

Informatie vertrouwelijk behandeld
De jeugdarts heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie alleen met anderen wordt besproken als leerling en ouders daar toestemming voor geven. Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar beslissen daar samen met hun ouders over. Vanaf zestien jaar beslissen zij zelf. Een verslag van het gesprek en het plan komen in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van de leerling.

Second opinion
Als ouders of leerling het niet eens zijn met de bevindingen van de jeugdarts, kan een second opinion worden aangevraagd bij een andere jeugdarts. Bel hiervoor in de regio Amstelland naar de GGD via (020) 555 5964. En in Amsterdam naar de Ouder- en Kindteams via (020) 555 5961.

Leerplicht
Het gesprek bij de jeugdarts is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De jeugdarts informeert de school als leerling en ouders geen gesprek willen met de jeugdarts, niet op de afspraak komen of als de leerling de lessen op school wel kan volgen, maar toch ziek wordt gemeld. Jongeren zonder startkwalificatie zijn tot 18 jaar verplicht om onderwijs te volgen. Bureau Leerplicht controleert dit en onderneemt actie als een leerling te veel afwezig is. Dit kan uitdraaien op een boete. De school besluit of Bureau Leerplicht ingeschakeld moet worden.

Informatie vertrouwelijk behandeld

De jeugdarts heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie alleen met anderen wordt besproken als leerling en ouders daar toestemming voor geven. Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar beslissen daar samen met hun ouders over. Vanaf zestien jaar beslissen zij zelf. Een verslag van het gesprek en het plan komen in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van de leerling.

Contact en meer informatie

Voor contact met de jeugdarts of het verzetten van de afspraak, belt u in de regio Amstelland naar (020) 555 5964. En in Amsterdam naar (020) 555 5961. De naam en de contactgegevens van de jeugdarts zijn ook bekend bij de zorgcoördinator van de school.

Voor jongeren die meer willen weten over hun gezondheid is er www.jouwggd.nl. Hier staan tips om gezond te leven en goed in je vel te zitten. Zij kunnen op deze site ook chatten of mailen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg in uw buurt, zie voor Amsterdam www.oktamsterdam.nl en voor regio Amstelland zie website Amstelland.