Pad tot huidige pagina

Meer informatie JGZ op school

Groeigids

De GroeiGids groeit mee met uw kind.
Ook bij de jeugdgezondheidszorg 4-18 jr ontvangt u de GroeiGids. Hierin staat allerlei informatie die met de gezondheid van uw kind te maken heeft, bijvoorbeeld over gezondheid, groeien, leren, spelen, vrienden maken, pesten, computeren en tv-kijken.
Op Groeigids.nl kunt u nog veel meer informatie over opgroeiende kinderen vinden.

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van de Nederlandse GGD'en.
De site is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op deze site staat betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol & drugs.

Een goede samenwerking

Jeugdgezondheidszorg werkt samen met de school van uw kind, zodat deze uw kind zo goed mogelijk kan begeleiden. Met uw toestemming (of die van uw kind, als hij of zij twaalf jaar of ouder is), worden de uitgevoerde onderzoeken nabesproken op school. Als dit nodig is, kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ook overleggen met uw huisarts, medisch specialisten en andere hulpverleners.

Als er problemen zijn met een kind

De jeugdgezondheidsarts of jeugdverpleegkundige neemt deel aan het zogenoemde Zorgbreedteoverleg (ZBO), het Zorg en Adviesteam (ZAT) of de Commissie van Begeleiding op school. In dit overleg met verschillende hulpverleners worden kinderen besproken waarover zorgen of vragen zijn. Van tevoren wordt u, als ouder, daarvoor om toestemming gevraagd.

Filmpje jeugdarts op het MBO

Bekijk hieronder het filmpje van een onderzoek door de jeugdarts op het Middelbaar Beroeps Onderwijs

WGBO

Op jadokterneedokter.nl krijgen kinderen uitgelegd hoe het precies zit met de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). In deze wet staat op welke informatie u en uw kind recht hebben. Ook staat in de wet wie toestemming moet geven voor een behandeling of ingreep: uw kind, u als ouder, of u beiden.

Rijksvaccinatieprogramma

Kinderen krijgen in het jaar dat ze negen worden een uitnodiging voor twee herhalingsvaccinaties: de DTP- en BMR-vaccinatie.
Meisjes ontvangen in het jaar dat ze dertien jaar worden een uitnodiging voor een serie van HPV-vaccinaties.