Pad tot huidige pagina

Logopedie

23 juli 2018

Op diverse scholen en voorscholen in Amsterdam is een logopedist van de GGD werkzaam. Deze bekijkt, met uw toestemming, hoe het gaat met het praten van uw kind.

Logopedie op school

Goed kunnen praten en ook begrijpen wat anderen zeggen is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling: het leren denken, het krijgen van vrienden, het kunnen uiten van gevoelens en het latere lees-, schrijf-, en leerproces.

Als de logopedist vermoedt dat het praten van uw kind beter zou kunnen, zal deze uw kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een praktijk voor logopedie bij u in de buurt maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere instantie. Uw huisarts of de schoolarts maakt deze verwijzing in orde. Informeer op de school van uw kind of daar een (GGD-)logopedist aanwezig is.

Contact

Afdeling JGZ
Tel. (020) 555 5961
E-mail logopedie@ggd.amsterdam.nl