Pad tot huidige pagina

Preventief gezondheidsonderzoek 5 jarigen

28 juni 2021

Op de basisschool onderzoeken we tweemaal de gezondheid en ontwikkeling: op vijf- en tienjarige leeftijd. Als het nodig is, krijgen de ouders en kinderen snel de juiste hulp of ondersteuning.

Als uw kind ongeveer vijf jaar oud is, ontvangt u een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek op school. U vult een digitale vragenlijst in. Op school onderzoeken we lengte, gewicht, gehoor en zicht. Een aantal kinderen krijgt een vervolgonderzoek aangeboden. Het gezondheidsonderzoek is vrijwillig.

De vragenlijst

U ontvangt via de school een uitnodigingsbrief met een inlogcode. De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals opvoeding en omgeving. Na het invullen krijgt u direct tips en informatie op maat.

Op Internationale scholen gebruiken we een Engelstalige papieren vragenlijst.

Hoe verloopt het onderzoek?

De doktersassistent meet op school de lengte en het gewicht. Zij doet ook een ogen- en gehoortest. Uw kind houdt de kleren gewoon aan. De uitslag van dit onderzoek krijgt u per brief. U hoeft niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel.

Aanvullend gesprek

Het kan zijn dat de jeugdarts of -verpleegkundige u en uw kind uitnodigen voor een aanvullend gesprek. Bijvoorbeeld als:

  • u vragen of zorgen hebt over ontwikkeling, gedrag of opvoeding. U kunt dit aangeven als u de vragenlijst invult;
  • wij nogmaals ogen, gehoor, lengte of gewicht willen onderzoeken;
  • wij de antwoorden met u willen bespreken. Als u ondersteuning wilt, kijken wij samen naar wat mogelijk is.

Heeft u bezwaar? Of wilt u meer informatie?

Alle kinderen van vijf jaar worden uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Wilt u meer informatie over het gezondheidsonderzoek of wilt u niet dat uw kind onderzocht wordt, neem dan contact op via het e-mailadres in de brief. U kunt ook bellen naar: 020-555 5961 (Amsterdam) of 020-555 5964 (Amstelland).