Intercollegiaal contact Jeugdgezondheidszorg

Veel (aanstaande) ouders vragen advies over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan iemand die ze vertrouwen. Bijvoorbeeld een huisarts of verloskundige. Bent u een professional en kunt u een vraag niet beantwoorden? Of is er meer hulp nodig bij de ontwikkeling van een kind? Dan kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. Samen zoeken wij naar antwoorden en de juiste ondersteuning.

U kunt ons betrekken bij of naar ons doorverwijzen bij vragen en problemen rondom gezond opgroeien en opvoeden. Voorbeelden:

  • U twijfelt over de cognitieve of motorische ontwikkeling van een kind.
  • Uw cliënt heeft vragen over het ouderschap.
  • U ziet uitdagingen in een gezin, bijvoorbeeld bij ziekte of een scheiding, en weet niet waar uw cliënt terecht kan.

Neem gerust contact met ons op. Wij hebben een uitgebreid netwerk en veel kennis en expertise van het medische en sociale domein.

Cliënten in Amsterdam

In Amsterdam werken we vanuit de Ouder- en Kindteams. Er zijn 22 locaties verspreid door de stad. Ons multidisciplinaire team bestaat uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen.

Heeft u vragen, wilt u contact of intercollegiaal overleg?

Bel 020 555 5961 en toets 3.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
Of mail naar jgzintercollegiaal@ggd.amsterdam.nl

Cliënten in Amstelland

In regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Duivendrecht, Uithoorn en Ouder-Amstel) werken we vanuit 7 JGZ-locaties samen met de sociale wijkteams.

Wilt u contact of intercollegiaal overleg?

Bel 020 555 5964 en toets 3.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
Of mail naar jgzintercollegiaal@ggd.amsterdam.nl