Pad tot huidige pagina

Baby's en peuters

27 januari 2021

Jeugdgezondheidszorg draagt zorg voor kinderen tussen de nul en vier jaar (en hun ouders) via het Ouder- en Kindteam Amsterdam en het team jeugdgezondheidszorg Amstelland.

Er werken jeugdartsen en -verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor nul- tot vierjarigen (en hun ouders). Zij volgen uw kind in zijn of haar groei en ontwikkeling. Daarnaast doen zij onderzoek en geven ze inentingen, voorlichting en advies.

De eerste 14 dagen

U krijgt twee maal bezoek van een medewerker van de jeugdgezondheidszorg in de eerste 14 dagen na de bevalling.

  • na 4 à 7 dagen, uw kindje krijgt dan de hielprik en een gehoortest.
  • na 10 à 14 dagen komt de jeugdverpleegkundige op bezoek. Zij bespreekt met u de zwangerschap, de bevalling, uw thuissituatie en hoe het gaat met moeder en kind.  Tijdens dit bezoek kunt u ook al uw vragen en opmerkingen kwijt.

U krijgt van ons de GroeiGids 0-4 jaar. Hierin staat belangrijke informatie over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind.
Via www.groeigids.nl  kunt u de groei en ontwikkeling van uw kind eenvoudig bijhouden en bewaren. Dat kan ook op een handige manier met de gratis GroeiGids app.  Deze app is gratis te downloaden voor Android en iOS.

Onderzoek, inenten en voorlichting

Uw kind wordt een aantal keer uitgenodigd voor onderzoek en om inentingen te krijgen. Samen met u kijken we naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. We bieden ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Over de inentingen ontvangt u als ouder/verzorger meer informatie per post van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Wilt u meer weten kijk dan op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Via het Ouderportaal kunt u afspraken inzien of verzetten en de groeicurve inzien.

Het Ouder- en Kindteam in Amsterdam

In dit team werkt de jeugdgezondheidszorg intensief samen met andere ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. Daarnaast werken we samen met verloskundigen, kraamzorg en huisartsen. Zo krijgen u en uw kind, als het nodig is, snel en dichtbij huis de juiste hulp en ondersteuning. Alles gaat in overleg met u. Bij vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u altijd terecht bij het Ouder- en Kindteam in de wijk.

De JGZ teams in Amstelland

In Amstelland kunt u met uw kind terecht op diverse JGZ locaties. De locaties liggen verspreid in heel Amstelland, zodat er altijd één gemakkelijk te bereiken is

Deze teams werken samen met onder andere verloskundigen, kraamzorg, en verschillende opvoed- en opgroeiorganisaties.

Extra aandacht nodig?

Zijn er problemen of maakt u zich zorgen om uw kind? Dan kunt u een afspraak maken. Samen met u bekijkt de jeugdarts of -verpleegkundige of aanvullend (medisch) onderzoek bij uw kind nodig is. Hij of zij kan u ook doorverwijzen naar andere deskundigen en specialisten.