Pad tot huidige pagina

VTO-Vroeghulp

25 september 2018

"Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt"

Wat is VTO-Vroeghulp?

Het VroegTijdig Onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7 jaar en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en ouder(s)/verzorger(s). Het VTO-Vroeghulp team is een eerste-lijnsvoorziening. Dit betekent, dat iedereen kan aanmelden, ook de ouders.

Wanneer VTO-Vroeghulp?

Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan die van leeftijdgenootjes, is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Soms merkt u dat meteen na de geboorte. Het kan ook zijn dat u het later merkt, als uw kind gaat spelen, leert praten, gaat lopen en omgaat met broertjes, zusjes en leeftijdgenootjes.

Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat, dan kunt u dit allereerst bespreken met de mensen die u en uw kind geregeld zien. Dit zijn bijvoorbeeld de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau, uw arts, of de leiding van de kinderopvang of voorschool/peuterspeelzaal. Vaak lukt het dan al om een antwoord te vinden op uw vragen en kunnen zij uw zorgen en onzekerheid herkennen of wegnemen. Als er vragen blijven, kunnen zij of kunt u zelf contact opnemen met VTO-Vroeghulp. Bij VTO-Vroeghulp werken mensen met veel kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen. VTO-Vroeghulp zoekt uit wat er aan de hand is en gaat na hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Ook bieden wij steun bij het organiseren en afstemmen van de hulpverlening als dit nodig is.

Samenstelling VTO-Vroeghulp

Het team bestaat uit een:

  • jeugdarts
  • kinderpsycholoog
  • maatschappelijk werker
  • trajectbegeleider
  • kinderrevalidatiearts
  • secretariaat

U krijgt als ouder zoveel mogelijk één vaste contactpersoon.

Hoe werkt VTO-Vroeghulp na aanmelding?

Na aanmelding neemt de maatschappelijk werker of trajectbegeleider van VTO-Vroeghulp contact met u op voor een afspraak. U kunt vertellen over de situatie van uw kind en tevens vragen stellen. Indien u het goed vindt maken we een korte video-opname van uw kind in de thuissituatie. Met toestemming van u als ouder vragen we reeds bestaande informatie over uw kind op bij andere betrokkenen. Vervolgens worden alle gegevens besproken in een team van deskundigen. U kunt als ouder zelf bij dit overleg aanwezig zijn. Met elkaar maken we een samenhangend plan dat past bij de mogelijkheden van u, uw kind en uw gezin. Indien nodig doet de kinderpsycholoog een observatie van uw kind op de dagopvang. Ook kunnen wij onderzoek aanvragen om de ontwikkeling van uw kind beter in kaart te brengen. Onze jeugdarts kan hiervoor verwijzen. In overleg met u kunnen wij passende hulp voor u en uw kind regelen. Wij werken hiervoor nauw samen met verschillende organisaties.
Ondersteuning en advies van VTO-Vroeghulp is gratis.

Folders

Jaarverslag

Contactgegevens

VTO-Vroeghulp
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT AMSTERDAM
Telefoon: (020) 555 5244
Fax: (020) 799 8004

E-mail: info@vtovroeghulp.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur