Pad tot huidige pagina

Uitwisseling JGZ dossiers

GGD Amsterdam gestart met uitwisseling dossiers Jeugdgezondheidszorg via het Landelijk Schakel Punt

Per 1 februari 2016 is de GGD Amsterdam aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor overdracht van dossiers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar andere JGZ-organisaties. De GGD Amsterdam ziet grote voordelen in het gebruik van het LSP: de overdracht van dossiers gaat sneller, is volledig digitaal en goed traceerbaar.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het LSP wordt in Nederland al langer gebruikt door huisartsen, specialisten in ziekenhuizen en apotheken. Verschillende JGZ-organisaties in Nederland maken inmiddels gebruik van het LSP. De bedoeling is dat binnen twee jaar alle JGZ-organisaties in Nederland aangesloten zijn. Het LSP voldoet aan de actuele eisen rondom privacy en gegevensveiligheid.

Dossier Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg die onder andere op consultatiebureaus en op scholen door jeugdartsen en -verpleegkundigen wordt geboden aan 0- tot 18-jarigen. Verpleegkundigen en artsen van JGZ-organisaties noteren de verleende zorg en hun bevindingen in een vertrouwelijk medisch dossier van betrokkenen.
Andere zorgverleners, zoals huisartsen en medewerkers van jeugdzorg, hebben géén toegang tot dit dossier.

Wanneer dossieroverdracht via LSP

Als een kind verhuist naar een andere regio of naar school gaat in een andere regio, wordt het JGZ-dossier overgedragen aan een andere JGZ-organisatie. Hiervoor vraagt de JGZ toestemming aan de ouders en/of het kind zelf. De overdracht van het dossier loopt vanaf 1 februari 2016 via de beveiligde verbinding van het LSP. Dit is veiliger en efficiënter, omdat hierdoor geen vertrouwelijke dossiers meer per post of e-mail hoeven te worden verzonden.

Overzicht van inzage

Ouders en kinderen kunnen via een zogenaamd ‘inzage-overzicht’ op de website zien wanneer het dossier is overdragen en van welke JGZ-organisatie naar welke JGZ-organisatie. Het zorgdossier zelf inzien via het LSP is niet mogelijk. Hiervoor kunnen ouders en kinderen een verzoek indienen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van hun JGZ-organisatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl.
Voor specifieke vragen over de overdracht van JGZ-dossiers door GGD Amsterdam kunt u bellen met (020) 555 5961.