Pad tot huidige pagina

Belangenbehartiging

Sommige organisaties zetten zich speciaal in voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders.

Ze geven bijvoorbeeld informatie. Ze leggen contact met andere mensen met een (licht) verstandelijke beperking (lotgenoten). En ze denken mee over regels en wetten.

Handige organisaties


Voor mensen die zelf moeilijk leren:

De Landelijke Federatie van Belangenverenigingen Onderling Sterk Voor ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking:

Ouderverenigingen:

  • Brengen ouders met elkaar in contact. Zodat ouders elkaar kunnen steunen.
  • Zetten zich in voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Geven informatie en steun aan ouders.