Pad tot huidige pagina

Gevolgen voor het gezin

Een moeilijk lerend kind heeft extra aandacht nodig. Ook binnen het gezin. De opvoeding verloopt anders dan bij broertjes of zusjes. Een kind dat moeilijk leert heeft ook meer regelmaat nodig. En extra steun van zijn/haar ouders.

Zorg goed voor uzelf

Extra zorg geven is soms erg zwaar. Zeker als u al moe of bezorgd bent. U heeft dan minder geduld. En u wordt sneller boos. Probeer daarom af en toe uit te rusten. Of goed te ontspannen. Lees meer op de pagina zorg goed voor uzelf.

Opvoeding

Herhaling is belangrijk bij het opvoeden van een moeilijk lerend kind. Laat daarom steeds opnieuw zien hoe iets moet. Bijvoorbeeld bij het aanleren van een vaardigheid, zoals aankleden of opruimen. Want dat gaat langzamer dan bij andere kinderen. Er is meer uitleg en oefening nodig.

Eigen ontwikkeling

Een kind dat moeilijk leert ontwikkelt zich in eigen tempo. Ook binnen een gezin met broers en/of zussen. Het is belangrijk dat een kind zijn/haar eigen snelheid bepaalt. Vergelijk hem/haar daarom niet met uw andere kinderen. En geef complimenten voor vaardigheden die goed gaan. Want kinderen die moeilijk leren krijgen al vaak genoeg te horen dat iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld op straat: ‘Snap je dat spelletje nu nog niet?'. Of op school: ‘Je hebt je rekensommen niet goed gemaakt'. Hoort een moeilijk lerend kind vaak dat iets goed gaat? Dan krijgt hij/zij meer vertrouwen in zichzelf.

Broers en zussen

Een kind dat moeilijk leert vraagt extra aandacht in een gezin. Dit kan voor broers en zussen soms lastig zijn. Zij willen ook graag aandacht van hun ouders. Soms schamen ze zich voor hun broer of zus. Of ze willen hem of haar beschermen. Broers en zussen van kinderen met een beperking worden ook wel brusjes genoemd (of brussen). Als deze broers en zussen wat extra steun willen, kunnen zij meedoen aan een brusjesgroep. Bijvoorbeeld bij MEE Amstel en Zaan.