Pad tot huidige pagina

Jonge kinderen (0-6 jaar)

Een test is nodig om zeker te weten of een kind moeilijk leert. Gaat de ontwikkeling van het kind langzamer dan bij andere kinderen? Bijvoorbeeld omdat een kind later loopt en praat dan andere kinderen van dezelfde leeftijd? Dan heet dat een ontwikkelingsachterstand. Uw kind blijft zich namelijk nog verder ontwikkelen. U kunt uw kind hierbij helpen door samen te spelen.

Vragen

Soms is niet precies duidelijk waarom de opvoeding van uw kind anders verloopt dan die van leeftijdsgenootjes. Misschien merkt u iets meteen na de geboorte. Het kan ook zijn dat u iets merkt als uw kind gaat spelen. Als uw kind leert praten en gaat lopen. Of als uw kind omgaat met broertjes, zusjes en andere kinderen van dezelfde leeftijd. Denkt u dat er iets met uw kind is? Bespreek dit dan eerst met mensen die uw kind vaak zien. Bijvoorbeeld met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Met uw huisarts, of met de leiding van de kinderopvang of de peuterspeelzaal. Vaak kunnen zij al een antwoord geven op uw vragen.

Vroeghulp

Heeft u toch behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met VTO-Vroeghulp. Bij VTO-Vroeghulp werken mensen met veel kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen. VTO-Vroeghulp onderzoekt hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Ze steunen u ook bij het krijgen van de juiste hulp, als dit nodig is.

Kinderopvang

Via kinderopvang leert uw kind veel. Bijvoorbeeld spelen met andere kinderen. En de regelmaat van een vast dagritme: op een vaste tijd spelen, eten, drinken en slapen. Dankzij kinderopvang kunt u overdag werken of heeft u tijd voor uzelf. Er is ook speciale kinderopvang. Daar werken meer mensen en er is speciale kennis aanwezig. Soms is dit voor uw kind nodig bij het ondersteunen van zijn/haar ontwikkeling.

  • Normale kinderopvang is dichter in de buurt. Bij normale kinderopvang speelt uw kind met kinderen uit de buurt. Dat geeft een extra uitdaging voor uw kind. Maar de groep kinderen is vaak wel groter. De leidster kan dus minder aandacht geven aan uw kind.
  • Veel normale kinderopvangcentra nemen graag kinderen met een beperking op in de groep. Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of op het consultatiebureau. Ga ook eens kijken bij een kinderopvang bij u in de buurt. En kijk wat mogelijk is en wat u belangrijk vindt voor uw kind. Lees meer in de publicatie Kiezen voor kinderopvang en onderwijs (PDF, 546 kB) van Mee Amstel en Zaan.

Ondersteuning bij de ontwikkeling

Ondersteuning bij de ontwikkeling is erg belangrijk. Dit kunt u zelf doen. Bijvoorbeeld door samen met uw kind te spelen. Door te spelen ontwikkelt uw kind zich op allerlei manieren: met handen iets pakken, speeltjes gebruiken, lopen, klimmen en rennen. Door samen te spelen kunt u uw kind ook woorden leren. Bijvoorbeeld de kleur van het speelgoed. En de namen van dieren. Wilt u meer weten over ondersteuning bij de ontwikkeling van uw kind? Lees meer over opvoeding en ondersteuning.

Zindelijkheid

Controle hebben over plassen en poepen (zindelijkheid) gaat bij een moeilijk lerend kind soms iets langzamer. De tips en trucs om het aan te leren zijn hetzelfde als bij andere kinderen. Maar er is alleen iets meer herhaling nodig.

  • Op de website Positief Opvoeden van de methode Triple P vindt u meer informatie over mogelijke stappen. Een consulent van MEE Amstel en Zaan kan u advies geven over training op het gebied van zindelijkheid.

School

Kinderen gaan meestal vanaf 4 jaar naar het gewone basisonderwijs. Want op die leeftijd is nog niet vast te stellen of een kind moeilijk leert. Pas in groep 3 vallen leerproblemen meer op. Als kinderen leren lezen en schrijven. De school kan dan ook laten onderzoeken of een kind moeite heeft met leren. En ontdekken wat het probleem is. Het is belangrijk om een kind te laten leren op een manier die het beste bij hem of haar past. Bijvoorbeeld via plaatjes of tekst. De school kan ook ondersteunen via een leraar die hulp geeft aan leerlingen met leerproblemen (remedial teaching of ambulante begeleiding vanuit een rugzak).

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Heeft een kind meer zorg nodig dan de school kan bieden? Dan past een kind misschien beter in het speciaal basisonderwijs (sbo).

Vrije tijd

Voor jonge kinderen zijn er veel vrijetijdsclubs. Zwembaden hebben vaak aparte lessen voor jonge kinderen. Zo went uw kind al snel aan water. Ook zijn er dansclubjes en sportclubs, bijvoorbeeld om te judoën of te voetballen. Vaak kan uw kind een gratis proefles volgen.
Ga vooral eens met uw kind naar zo'n proefles. En kijk of uw kind het leuk vindt. Let ook op of de docent of de sportleraar kan omgaan met uw kind? Voor jonge kinderen zijn er niet veel speciale vrijetijdsclubs. Kijk eens bij Stichting Prisma of zoek via de knop ‘Ik zoek een activiteit' op MEE Amstel en Zaan.