Pad tot huidige pagina

Kinderen lvb (6-12 jaar)

Kinderen gaan meestal vanaf 4 jaar naar de gewone basisschool. Want op die leeftijd is nog niet vast te stellen of een kind moeilijk leert. Pas in groep 3 gaan kinderen lezen en schrijven. Vanaf dat moment vallen leerproblemen meer op.

Onderzoek

Heeft een kind problemen met leren? Dan kan de school een onderzoek laten uitvoeren. Zo worden leerproblemen het snelst ontdekt. In Amsterdam voert de onderwijsbegeleidingsdienst Het ABC dit onderzoek uit. Daarna kan een kind leren op een manier die het beste bij hem of haar past. Bijvoorbeeld met plaatjes of tekst. De school kan ook ondersteunen via een leraar die hulp geeft aan leerlingen met leerproblemen (remedial teaching of ambulante begeleiding vanuit een rugzak).

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Heeft een kind meer zorg nodig heeft dan de school kan geven? Dan past een kind misschien beter in het speciaal basisonderwijs (sbo).

Voortgezet onderwijs

De juiste keuze maken voor vervolgonderwijs na het basisonderwijs is voor elke ouder en kind belangrijk. Zeker als blijkt dat uw kind moeilijk lerend is. Het is daarom handig om hierover al snel te overleggen met de basisschool van uw kind. Zij kunnen u goed advies geven over de stappen die u het beste kunt nemen. Op de volgende pagina meer over enkele vormen van voortgezet onderwijs.

Omgaan met anderen

Voor kinderen die moeilijk leren is contact leggen met anderen best lastig. Ze willen bijvoorbeeld graag bij een groep horen. Maar het maken van vrienden kan moeilijk zijn en soms worden ze gepest. Als ouder/verzorger kunt u praten met de juf of meester om te horen of dit goed gaat met uw kind. De school van uw kind kan hierbij helpen. Op de volgende pagina meer over sociale vaardigheden.

Vrije tijd

Leuke dingen doen buiten schooltijd is fijn voor kinderen. Bijvoorbeeld sporten of tekenen. Vaak kan uw kind een gratis proefles volgen. Ga vooral eens met uw kind naar zo'n proefles. En kijk of uw kind het leuk vindt. Let ook op of de docent of de sportleraar kan omgaan met uw kind. In een buurthuis worden bijvoorbeeld veel activiteiten georganiseerd. Er zijn ook speciale clubs voor kinderen die moeilijk leren. Kijk eens bij Stichting Prisma of zoek via de knop ‘Ik zoek een activiteit' op MEE Amstel en Zaan.