Sociale vaardigheden

Jongeren met een verstandelijke beperking leren niet alleen moeilijker, zij zijn ook beperkt in hun sociale vaardigheden.

Inleven in anderen

Contact maken met anderen, dat is vaak een probleem voor jongeren die moeilijk leren. Het is voor deze jongeren lastig om zich in te leven in iemand anders. Om te bedenken wat iemand anders ziet, voelt en denkt. Jongeren die moeilijk leren zijn vaak verrast door het gedrag van een ander. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat iemand het vervelend vindt als je te laat komt op een afspraak. Wordt iemand die lang moet wachten in zo'n situatie bijvoorbeeld boos? Dan komt dit voor iemand die moeilijk leert onverwacht. Hierdoor krijgen jongeren die moeilijk leren vaak negatieve reacties. Waardoor ze zich nog meer terugtrekken.

Gevoelens

Voor iemand die moeilijk leert zijn gevoelens ingewikkeld. Net als iedereen voelen ze verdriet, angst en boosheid. Om met deze gevoelens om te gaan, moet iemand daarover kunnen nadenken. En jezelf afvragen: ‘Wat voel ik nu precies?' Vervolgens moet iemand ook nog die gevoelens verwoorden. Voor mensen die moeilijk leren zijn beide vaardigheden erg lastig. Voor iemand die moeilijk leert lijkt iedere situatie weer nieuw. Hierdoor reageert iemand heel direct. En is er minder controle over het gedrag.

Geweten

Het geweten is weten wat goed is en wat slecht. Als kinderen ouder worden, ontwikkelt het geweten zich steeds beter. Bij kinderen die moeilijk leren gaat deze ontwikkeling langzamer.