Voortgezet onderwijs

De juiste keuze maken voor vervolgonderwijs na het basisonderwijs is voor elke ouder en kind belangrijk. Zeker als blijkt dat uw kind moeilijk lerend is. Het is daarom handig om hierover al snel te overleggen met de basisschool van uw kind. Zij kunnen u goed advies geven over de stappen die u het beste kunt nemen. Hieronder staan enkele vormen van onderwijs beschreven.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)  is er voor kinderen die na de basisschool of het speciaal basisonderwijs (sbo) extra hulp nodig hebben in het voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo). Ondersteuning die nodig is om een diploma te halen. Scholen bepalen zelf hoe zij lwoo aanbieden. Bijvoorbeeld via bijlessen. Via begeleiding bij het maken van huiswerk. Of via trainingen om een leerling beter te laten leren. Lwoo vindt plaats tijdens of buiten de lessen.

Praktijkonderwijs

Naast lwoo bestaat ook praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs volgt de leerling allerlei vakken; theorie en praktijk. Ook volgt de leerling een stage. Zo worden leerlingen begeleid naar werk of aanvullende scholing. Praktijkonderwijs leert ook vaardigheden aan die leerlingen nodig hebben buiten school. Zoals vaardigheden op het gebied van wonen, burgerschap en invulling van de vrije tijd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: