Pad tot huidige pagina

Wat is moeilijk lerend/licht verstandelijke beperking?

Kinderen met een licht verstandelijk beperking worden ook wel ‘moeilijk lerende kinderen' genoemd. Uiterlijk is deze beperking niet te zien. En kinderen kunnen het vaak ook goed verbergen. Mensen om hen heen, gaan er dan ook vaak vanuit dat er niets aan de hand is. Hierdoor wordt aan kinderen die moeilijk leren meer gevraagd dan ze aankunnen.

Dagelijkse vaardigheden

De term moeilijk leren heeft betrekking op de dagelijkse vaardigheden. Er worden nu enkele vaardigheden genoemd waar kinderen en jongeren die moeilijk leren moeite mee hebben:

  • Om te kunnen leren moet je informatie kunnen opnemen.
    Bijvoorbeeld: ‘Ik zie hoe mijn moeder haar mes en vork gebruikt'.
  • Deze informatie moet je kunnen onthouden.
    Bijvoorbeeld: ‘Ik weet nu hoe ik mijn mes en vork moet gebruiken'.
  • En deze informatie moet weer tevoorschijn komen op het goede moment.
    Bijvoorbeeld: ‘Als ik thuis eet, maar ook als ik bij anderen eet, gebruik ik mijn vork en mes'.

Vermoeden van moeilijk lerend

Vaak merkt de juf of leraar op school als eerste dat een kind moeilijk leert. Meestal als het kind in groep 3 zit. Vanaf dat moment krijgt een kind namelijk les in taal en rekenen. De school zal dit uiteraard met u (ouder/verzorger) bespreken. Daarna kunt u voor meer informatie terecht bij de schoolarts, uw huisarts of het consultatiebureau.

Onderzoek

Om vast te stellen of er echt sprake is van een licht verstandelijke beperking wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. In Amsterdam gebeurt dit door de Onderwijsbegeleidingsdienst Het ABC. Zo'n onderzoek heet een diagnose. Pas na de diagnose staat vast of uw kind moeilijk lerend is, oftewel een ‘licht verstandelijke beperking' heeft. Dit kan ook op latere leeftijd ontdekt worden. Bijvoorbeeld op de middelbare school. Of als iemand al werkt. Lees verder over het onderzoek.

Verschillende redenen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom leren niet goed lukt. Er kan ook sprake zijn van autisme, ADD of ADHD. Dit kan worden vastgesteld door het onderzoek.

Mijn kind is moeilijk lerend, wat nu?

Wat er precies gebeurt als een kind moeilijk lerend is, verschilt per kind. Belangrijke onderwerpen om naar te kijken zijn school, opvoeding, sociale vaardigheden en invulling van de vrije tijd. Consulenten van MEE Amstel en Zaan helpen u hier graag bij. Samen met u onderzoeken ze wat u belangrijk vindt en wat nodig is voor uw kind. U kunt bij hen terecht met al uw vragen.