Hoe wordt een licht verstandelijke beperking gemeten?

Of iemand moeite heeft met leren, hangt af van het IQ (intelligentie quotiënt). Bij mensen die moeilijk leren, ligt het IQ tussen de 50 en 85. Het gemiddelde IQ ligt rond de 100. Het is ook belangrijk of iemand voor zichzelf kan zorgen. Dit heet zelfredzaamheid. In hoeverre iemand voor zichzelf kan zorgen, bepaalt ook of iemand moeilijk leert.

Onderzoek

Het IQ van uw kind wordt gemeten met een onderzoek. Bij zo'n onderzoek maakt uw kind allerlei opdrachten, zoals puzzels. De onderzoeker spreekt ook met de ouders. En er wordt bijvoorbeeld onderzocht of uw kind makkelijk contact maakt met andere mensen. De uitkomsten van deze onderzoeken bepalen samen het IQ. Via vragen en in een gesprek wordt gekeken wat uw kind al zelf kan. Daarbij wordt erop gelet of hij/zij hetzelfde kan als leeftijdsgenoten. Een kind van 5 moet zichzelf bijvoorbeeld kunnen aankleden. Zo zijn er bij iedere leeftijd taken die een kind moet kunnen.

Gesprek

De onderzoeker bespreekt de uitkomsten van het onderzoek met u. Gebeurt dit niet? Vraag dan om een gesprek. Is uw kind al iets ouder? Dan legt de onderzoeker de uitkomsten ook uit aan uw kind. Vraag de onderzoeker ook of u nog een keer kunt bellen. Bijvoorbeeld als u nog vragen heeft.

Blijvende beperking

Een licht verstandelijke beperking is een blijvende beperking. Maar met deze beperking kan iemand goed leren leven. Iemand met een licht verstandelijke beperking heeft hulp nodig bij het aanleren van vaardigheden en het omgaan met gevoelens.