Pad tot huidige pagina

Moeilijk lerende jongeren

Tussen 12 en 23 jaar verandert er veel in het leven van jongeren. Een nieuwe school, de puberteit, nieuwe vrienden. Uw kind wil zelfstandig zijn. Net als zijn of haar leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat uw kind bij u terecht kan. Om te praten over al deze veranderingen.

Puberteit

In de puberteit verandert uw kind. Het lichaam van uw kind ontwikkelt zich bijvoorbeeld sterk, net als zijn/haar gevoel. Maar ook op het gebied van school en vriendschappen gebeurt er veel. Lees verder over de puberteit.

Omgaan met anderen

De puberteit is een spannende tijd. Zeker wat betreft sociale contacten, zoals vriendschappen met anderen. Jongeren willen bijvoorbeeld graag bij een groep horen. Voor jongeren die moeilijk leren is contact leggen met anderen best lastig. Lees verder over sociale vaardigheden.

Drugs en alcohol

Jongeren die moeilijk leren zijn sneller over te halen drugs en alcohol te gebruiken. Vaak weten ze ook weinig over de risico's van deze middelen. Het kan ook zijn dat iemand zich zekerder voelt door het gebruik ervan. Het is belangrijk met uw kind te praten over het gebruik van drugs en alcohol. Het Trimbos-instituut heeft een aantal folders die u hierbij kunt gebruiken.

Seksualiteit

Ook jongeren die moeilijk leren hebben seksuele gevoelens. Net als iedereen. Maar ze laten deze gevoelens soms op een ongepaste manier zien. Of ze hebben juist moeite om deze gevoelens te tonen. MEE Amstel en Zaan geeft jongeren vanaf 18 jaar een cursus over vriendschap, relaties en seksualiteit. In deze cursus leren jongeren meer over deze onderwerpen.

Als de jongeren wat ouder worden, willen ze misschien ook kinderen krijgen. Het is vooral belangrijk om hier veel over te praten.

Sociale Media

Sociale media - zoals Facebook en Twitter - zijn een belangrijk onderdeel van het leven van jongeren. Veel contacten met anderen spelen zich af op deze sociale media. Maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt. Het internet is namelijk toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen met slechte bedoelingen. Jongeren die moeilijk leren zijn sneller over te halen. En gevoeliger voor bijvoorbeeld verslavingen. Vaak ontbreekt het hun ook aan vaardigheden om veilig te internetten. Begeleiding van deze jongeren is daarom belangrijk. Ouders spelen hierin een grote rol. Blijf vooral met uw kind praten over zijn/haar activiteiten op het internet. Meer informatie over dit onderwerp leest u op mijnkindonline.nl. Via deze website vindt u ook een folder over jongeren in het speciaal onderwijs.

Vrije tijd

Pubers doen in hun vrije tijd graag iets wat ze leuk vinden. Sporten, of iets creatiefs zoals tekenen. Vaak is het mogelijk om ergens een gratis proefles te volgen. Dit kan in een buurthuis. Maar er zijn ook speciale clubs voor mensen die moeilijk leren. Kijk eens bij Stichting Prisma of zoek via de knop ‘Ik zoek een activiteit' op MEE Amstel en Zaan. Nog meer activiteiten vindt u via jekuntmeer.nl.

Voortgezet onderwijs

De juiste keuze maken voor vervolgonderwijs na het basisonderwijs is voor elke ouder en kind belangrijk. Zeker als blijkt dat uw kind moeilijk lerend is. Het is daarom handig om hierover al snel te overleggen met de basisschool van uw kind. Zij kunnen u goed advies geven over de stappen die u het beste kunt nemen. Wilt u meer informatie over vormen van onderwijs? Lees verder: voortgezet onderwijs.

Werk

Voor volwassenen die moeilijk leren zijn er verschillende mogelijkheden om te werken. Wat iemand wel of niet kan, hangt af van de persoon:

  • Soms komt iemand terecht in een normale baan.
  • Een ander werkt liever via de Wet Sociale Werkvoorziening. De werkgever betaalt de werknemer dan voor wat hij/zij af krijgt. En de overheid vult het salaris aan tot het minimumloon.
  • Mensen die moeilijk leren kunnen ook een Wajong-uitkering aanvragen. De hoogte van deze uitkering hangt af van het werk dat iemand nog kan doen.

Wonen

Uw kind wil zelfstandig zijn. En misschien zelfs wel alleen wonen. U kunt uw kind hierop voorbereiden door hem of haar te laten meehelpen in huis. Ook kunt u met uw kind een overzicht maken wat er allemaal nodig is om zelfstandig te wonen: zoals een inkomen (salaris), een woning en meubels. Uw kind heeft misschien extra hulp nodig wanneer hij/zij zelfstandig gaat wonen. Bijvoorbeeld hulp bij de post en geldzaken. Of hulp bij het koken en het doen van de was. U kunt met uw kind oefenen door hem/haar een paar weken op iemands huis te laten passen. Heeft u meer vragen over zelfstandig wonen?
Dan kunnen u en uw kind voor ondersteuning terecht bij MEE Amstel en Zaan.