Pad tot huidige pagina

Wat zijn de oorzaken van moeilijk leren / licht verstandelijke beperking

Dat een kind moeilijk leert, heeft verschillende oorzaken.

  • Het is aangeboren en zit in de familie (erfelijk).
  • Tijdens de zwangerschap is iets misgegaan; het kindje heeft zich daardoor niet goed ontwikkeld.
  • Bij de bevalling heeft het kind een beschadiging aan de hersenen opgelopen. Bijvoorbeeld door een tekort aan zuurstof.
  • Het kind is gezond geboren, maar is bijvoorbeeld door een ongeluk moeilijk lerend geworden. Dit heet niet-aangeboren hersenletsel.
  • Soms is de oorzaak niet goed te ontdekken.

Als een kind moeilijk leert, dan is dat niet te genezen. Een moeilijk lerend kind kan zich wel verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld dankzij speelgoed dat goed past bij de ontwikkeling van een kind. Of door op vaste momenten te spelen.
Maar ook door een kind voor te lezen en vaak uitleg te geven over iets. Op school is het belangrijk dat een moeilijk lerend kind de juiste taken krijgt: niet te lastig en niet te makkelijk.