Aandachtspunten in de communicatie

Een licht verstandelijke beperking is vaak niet direct te herkennen. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. Aan hun uiterlijk is verder niets bijzonders te zien. De communicatie  gaat echter vaak mis bij het begrijpen en begrepen worden.

Communicatie

Hoe communiceert u met een kind/jongere die moeilijk leert

 • Gebruik korte zinnen en blijf concreet door veel uit te leggen. Geef ook voorbeelden.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Vermijdt beeldspraak. Als u zegt: ‘MEE kan u uit de brand helpen.', dan kan hij of zij dit misschien letterlijk opvatten en denken dat MEE de brandweer is.
 • Behandel niet teveel onderwerpen tegelijk. Stel maar één vraag of geef maar één opdracht per zin.
 • Geef een kind de tijd om te antwoorden.
 • Controleer of uw vraag/opdracht begrepen is. Laat het kind of de jongere de boodschap in zijn of haar eigen woorden herhalen.
 • Biedt nooit meer dan 2 a 3 keuzes aan.
 • Laat het kind ook vragen stellen.
 • Benader het kind positief en laat merken dat u het kind gehoord heeft.
 • Gebruik de ik-boodschap. Bijvoorbeeld: Ik kan zo geen gesprek met je voeren. Ik wil graag dat je kalmeert en ook mij even laat uitpraten. En niet: Jij moet nú je mond houden.
 • Zoek bij jongeren samen naar een manier om afspraken goed vast te leggen. Vraag: ‘Wat is voor jou handig?' of ‘Wat zullen we afspreken?'. Laat er niet teveel tijd tussen zitten anders vergeet hij of zij de afspraak.

Gedrag

Benader een kind en de jongere respectvol, gelijkwaardig en neem de tijd. Geduld, de jongere serieus nemen, consequent en duidelijk zijn, op uw houding en stemgebruik letten en steeds uitleggen wat u doet, maken al een behoorlijk verschil. Hulp aanbieden, bijvoorbeeld meegaan naar een afspraak of op doktersbezoek, werkt vaak goed.

Als u merkt dat deze tips bij de jongere geen uitkomst bieden, vraag de persoon in kwestie dan of hij of zij iemand kent die mee kan komen of mee kan helpen. En ten slotte: spreek iemand gewoon aan op gedrag dat ergernis of overlast veroorzaakt. Geef daarbij tips hoe hij/zij zich anders kan gedragen.