Tips voor het herkennen van een licht verstandelijke beperking

Heeft u een vermoeden dat er bij een jongere sprake is van een licht verstandelijke beperking? Onderstaande tips kunnen een handvat zijn om uw vermoeden te staven. Het daadwerkelijk vaststellen van een licht verstandelijke beperking kan niet op basis van een ‘checklist'. Hiervoor is diagnostisch onderzoek nodig.

Tips

  • Ga na of de betrokkene kan lezen en schrijven door hem of haar zelf iets te laten schrijven en/of een stukje voor te laten lezen.
  • Ga na of de betrokkene kan klokkijken en plannen.
  • Vraag welke opleiding gevolgd is, of een diploma gehaald is en vraag naar de naam van de school.
  • Vraag in de tijd terug (de betrokkene kan vaak geen chronologische volgorde aanbrengen in zijn of haar verhaal).
  • Vraag hoe iets is gebeurd (verbanden leggen vinden zij soms moeilijk).
  • Vraag hoe hij of zij iets organiseert. Bijvoorbeeld de dagindeling of het plannen van afspraken.
  • Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag door. De betrokkene heeft soms moeite met abstracte vragen.